Hyvinvointitalous on tunnistettu Keski-Suomen kärjeksi maakuntaohjelmassa.

Hyvinvointitaloudessa ihminen ja talous voivat hyvin.

Hyvinvointi on Keski-Suomen strateginen valinta. Ihmisille hyvinvointi merkitsee monenlaisia asioita, tärkeintä on arjessa pärjääminen ja elämästä nauttiminen. Puhdas ympäristö, ruoka ja vesi tukevat terveellistä elämää. Liikunta- ja kulttuuripalvelut tutkitusti parantavat elämänlaatua ja tukevat ihmisten hyvinvointia. Laadukkaat sosiaalipalvelut vahvistavat ihmisten elämänhallintaa ja hyvin toimivat terveyspalvelut tukevat ihmisen terveyttä ja toimintakykyä. Terveydellä ymmärretään yksilön kykyä sopeutua arkeen ja pärjätä siinä omatoimisesti.

Keski-Suomi on profiloitunut hyvinvoinnin kehittäjämaakunnaksi. Keski-Suomessa hyvinvointia tukevia palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti. KeHO-verkoston asiantuntijat keskeisistä hyvinvointialan organisaatioista osaltaan vauhdittavat hyvinvointitaloutta.

Jyväskylä on julistautunut Suomen liikuntapääkaupungiksi. Vakuutena on korkeatasoinen liikuntaosaaminen ja moderni infrastruktuuri.

Hyvinvointiosaamista Suomesta koko maailmalle!

Keski-Suomi on profiloitunut ihmislähtöisen hyvinvointiosaamisen monialaisena kehittäjänä. Kehittyvän lääketieteen ja teknologian avulla onnistutaan voittamaan yhä uusia sairauksia, samalla kuitenkin jatkuvasti kasvattaen sairaanhoidon kokonaiskustannuksia. Näkökulman vaihtaminen syrjäytymisen ehkäisystä ja sairauksien hoidosta kustannustehokkaampaan ja inhimillisesti arvokkaaseen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen on mahdollista, kun yhdistämme monipuolisen tiedon ihmisen käyttäytymisestä, tarpeista ja hyvinvoinnin ylläpidosta elämänkaaren eri vaiheissa nopeasti kehittyvään tietoteknologiaan ja tiedon analysointiin. Tässä kansallisessa kehitystyössä haluamme olla vahvasti mukana. Vahvuuksiamme ovat mm:

  • monitoimijainen yhteistyö
  • tutkimus kohtaa käytännön
  • ainutlaatuinen osaamis- ja koulutusympäristö
  • optimaalinen väestöpohja
  • tulevaisuuden kehitysympäristöt

Hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysjärjestelmien uudistamistarve on maailmanlaajuinen ns. ilkeä politiikkaongelma. Tarvitsemme ihmislähtöisen tavan ratkaista, rakentaa ja ylläpitää hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Keski-Suomi tarjoutuu koko maalle hyvinvointiveturiksi ja hyvinvoinnin pilottiympäristöksi, josta kumpuaa uutta tietoa, käytäntöjä ja liiketoimintaa kansainvälisestikin jaettavaksi sekä mitattavaa yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointia ja elinvoimaa. Haluamme edelläkävijänä luoda kansainvälisesti tunnetun suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemin. Samalla kehitämme hyvinvointiosaamiseen pohjaavia kansainvälisesti kiinnostavia innovaatioita ja liiketoimintaa sekä rakennamme Suomen vetovoimaa hyvinvointimatkailun kohdemaana.

 

Kuva: Marjo Nevalainen / aitomaaseutu.fi