Liiku ja huilaa Keski-Suomessa 2017-2047

Meijän polku – liiku ja huilaa Keski-Suomessa (2017-2047) on 30 vuoden aikajänteeseen tähtäävä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta. Meijän polun tavoitteena on terveempi ja hyvinvoiva Keski-Suomen väestö.

Taustavoimat

Meijän polku sai alkunsa KEHOn innovaatiotyöryhmän ja kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustosen ideasta, ja sitä valmistelemassa ja suunnittelemassa ovat olleet Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja ”proffakaarti”, Keski-Suomen Biopankki, liikuntatoimijat (LIKES, KesLi) ja korkeakoulut (JAMK ja JYU) sekä Metsähallituksen luontopalvelut – eli terveydenhuollon, kansanterveyden ja liikunnan asiantuntijat yhteistyössä luontotoimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään laajasti eri organisaatioiden, järjestöjen, yritysten, projektien ja hankkeiden kanssa.

Kenelle?

Mukaan Meijän polulle halutaan kaikki väestöryhmät: terveet ja pitkäaikaissairaat, lapset, nuoret, aikuiset, iäkkäät, työssäkäyvät, opiskelijat, työttömät, maahanmuuttajat, hyvin toimeentulevat ja vähävaraiset. Liikunnan, levon ja yhteisöllisyyden muodot sopeutuvat kullekin ryhmälle ja yksilölle sopivaksi.

Meijän polun tavoitteena on kannustaa Keski-Suomen asukkaita liikkumaan sekä kiinnittämään huomiota riittävään levon määrään ja laatuun. Esiin nostetaan erityisesti yhdessä liikkumista ja muuta yhteisöllistä toimintaa, joka puolestaan voi lievittää modernia kansantautia, yksinäisyyttä. Liikunnan, levon ja yhteisöllisyyden merkittävänä taustaympäristönä Meijän polulla on Keski-Suomen upea luonto, joka on monen alueen asukkaan sielunmaisema.

Mitä käytännössä?

Keski-Suomen maakuntajohto ja kaikki Keski-Suomen kunnat kunnanjohtajiensa johdolla on haastettu mukaan suunnannäyttäjiksi Meijän polulle. Myös KeHOssa mukana olevat organisaatiot on haastettu mukaan.

Meijän polku on laittanut liikkeelle haasteen, joka leviää eri puolille Keski-Suomea ja laittaa osallistujat miettimään, millaisia hyvinvointitekoja arjessa voisi toteuttaa. Millaista tukea voitaisiin tarjota heille, jotka kokevat hyvinvoinnissaan parannettavaa? Voitaisiinko lähiliikuntapaikkoja ja kansallispuistoja hyödyntää aktiivisemmin? Miten vaikkapa päiväkodeissa, kouluissa, työpaikoilla tai ikääntyneiden asumisyksiköissä voitaisiin tehdä uudenlaisia hyvinvointitekoja? Voitaisiinko eri sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä hyödyntää Meijän polun teemoja? Miten  yksinäisyyttä voitaisiin lieventää?

Meijän polun toimintatapoja ovat esimerkiksi yhteisölliset tapahtumat, järjestö-, hanke- ja yritysyhteistyö ja Kuukauden kunta -toiminta, joka tukee keskisuomalaisia kuntia hyvinvointityössä.

Modernin liikunta- ja hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken. Jatkossa esimerkiksi kirjastoilla ja yhdistyksillä voisi olla uudenlaisia tehtäviä kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Meijän polun etenemistä on tarkoitus seurata eri mittareilla ja tulevia tutkimustuloksia hyödyntäen.

Meijän polulla keskisuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen keskitytään neljän teeman, eli liikunnan, levon, luonnon ja yhteisöllisyyden kautta.

Katso myös

Teemat

Toimijat