Kansallispuistojen käyntimäärät ovat nousseet jo vuosia. Erityisesti korona-aikana yhä useampi suomalainen löysi kotimaan retkeilykohteet ja viime vuonna kansallispuistojen käyntimäärät rikkoivat ennätyksiä. Retkeilyn suosion kasvu ei ole ihme: luonnossa liikkuminen parantaa tutkitusti sekä fyysistä terveyttä että henkistä hyvinvointiamme.

Ulkoilmassa palautuminen nopeutuu ja stressitasot laskevat niin aikuisilla kuin lapsilla. On havaittu, että lasten on helpompi hallita tunteitaan vihreässä ympäristössä ja jokainen pienikin luontokontakti tekee hyvää. Lisäksi luonnossa leikkiminen ja retkeily on lapselle seikkailua, joka vahvistaa sekä motorisia taitoja että lapsen itseluottamusta. (Mieli ry: https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/tietoa-mielenterveyden-vahvistamisesta/lapset-ja-nuoret/mielenterveystaidot-varhaiskasvatuksessa/luonto-tukee-lapsen-mielenterveytta/ )

Metsähallitus huomioi kasvaneita retkeilijämääriä muun muassa Retkietiketti-ohjeistuksella. Retkietiketti opastaa erityisesti aloittelevia retkeilijöitä oikeanlaiseen toimintaan luonnossa: retkillä tulee kunnioittaa luontoa, huolehtia roskat pois mukanaan sekä noudattaa ohjeistuksia reittien, leiriytymisen ja tulenteon suhteen.

Myrsky ja Saana metsässä

Tänä talvena Retkietiketti on laajentunut ja tietoa kohdistetaan myös pienimmille retkeilijänaluille: Metsähallituksen Luontopalveluiden ja lastenkirjailija-kuvittaja Ninka Reitun yhteistyönä on valmistunut aivan uudenlainen satukokoelma lapsille. Myrsky ja Saana metsässä – Retkietiketti-satuja on 3–6-vuotiaille lapsille suunnattu kirja vastuullisesta retkeilystä. Samaistuttavien hahmojen ja ihastuttavien kuvitusten myötä Retkietiketin viesti on puettu päiväkoti-ikäisille innostavaan muotoon. Lapset Myrsky ja Saana yhdessä Onni-vaarinsa kanssa opastavat ja auttavat niin toisiaan kuin tolloilevia roskapeikkoja vastuullisessa luonnossa liikkumisessa.

Sadut ovat luettavissa paitsi painettuna kirjana muun muassa Metsähallituksen luontokeskuksissa ja VR:n leikkivaunuissa, myös kaikkien saatavilla netissä osoitteessa https://www.luontoon.fi/retkietikettisatukirja . Kirjaa voi hyödyntää vapaasti kodeissa ja varhaiskasvatuksessa, niin perhepäivähoidossa kuin päiväkodeissakin. Satukirjan lisäksi lasten iloksi on tehty värityskuvia, joita voi tulostaa osoitteesta https://www.luontoon.fi/retkietiketti.

Toivomme Metsähallituksen Luontopalveluissa, että Retkietiketti-sadut herättävät luontoon kiinnostuksen ja rakkauden, joka kantaa aikuisuuteen saakka. Perusta ihmisen luontosuhteelle muodostuu lapsena koettujen myönteisten luontokokemusten myötä. Lapsuusiässä syntynyt vahva luontosuhde lisää luonnon merkitystä ja luonnossa vietettyä aikaa aikuisena. Kun lisäksi luonnon hyvinvointivaikutukset niin psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin ovat kiistattomat, lapsen innostus luonnossa liikkumiseen ja sen kunnioittamiseen on vaalimisen arvoista.

Kirjoittaja

Ilona Karjalainen
FM, Biologian ja maantieteen aineenopettaja
Virkistyskäytön asiantuntija, Metsähallituksen Luontopalvelut
Kirjoittaja on viettänyt lapsuutensa seikkaillen keskisuomalaisissa metsissä ja Päijänteen rannoilla.
Kuva: Johanna Kokkola

Kuva

Metsähallitus / Saara Lavi