Vaikuttavuudesta on tullut muotisana julkisissa palveluissa – erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vaikuttavuus on niin tärkeä asia, että se ei saa jäädä vain puolihuolimattomasti viljellyksi termiksi. Vaikuttavuudella tarkoitetaan sote-palveluiden tuottamaa hyötyä – miten palvelut parantavat ihmisten terveyttä, toimintakykyä tai hyvinvointia.

Miksi vaikuttavuus on erityisesti tärkeää juuri nyt?

Syitä on monia. Palvelut ovat jo kehittyneet niin, että uusilla menetelmillä tai lisäämällä ammattilaisia on enää vaikea saada lisähyötyä. Ihmisten elinikä ja terveet elinvuodet ovat kasvaneet merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Kuitenkin uutta tekniikkaa ja uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti, vaikka osa niistä on hyvin kalliita. Kun väestö ikääntyy ja samanaikaisesti julkinen talous on koetuksella, on todellakin syytä miettiä, mihin rahat kannattaa kohdentaa.

On hyvä tiedostaa, että ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet muut tekijät sote-palveluiden lisäksi. Verorahojen kohdennuksessa joudutaan miettimään, investoidaanko esimerkiksi frisbeegolf-radoille, lasten ja nuorten iltapäiväkerhotoimintaan vai erikoissairaanhoidon uuteen teknologiaan. Ilman tietoa eri ratkaisuiden kustannuksista ja niiden todellisesta vaikuttavuudesta ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, on vaikea tehdä päätöksiä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve muuttuu jatkuvasti. Yhä suurempaa huomiota tulisi kiinnittää pitkittyneiden palvelutarpeiden ehkäisemiseen: esimerkiksi diabetekseen, sydänsairauksiin tai syrjäytymisen ehkäisyyn. Kriittisintä ei ole se, monessako vuorokaudessa pääsee lääkärin vastaanotolle, vaan miten eri ammattilaisten osaamista voidaan vaikuttavimmin hyödyntää eri vaiheissa – ehkäisyssä, varhaisessa tunnistamisessa ja jatkuvien palveluiden sovittamisessa ihmisten tarpeisiin. Yhtä tärkeää on myös ihmisten oma osallistuminen – sekä palveluiden kehittämiseen että niiden hyödyntämiseen.

Vahvalta pohjalta sujuvaan palveluiden yhteentoimivuuteen

Keski-Suomella on vahvat perinteet monialaisesta yhteistyöstä ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja sujuvien hoito- ja palvelupolkujen rakentamisessa. Tuloksetkin ovat olleet hyviä – Keski-Suomi näyttäytyy useissa vertailuissa vaikuttavana ja kustannustehokkaana palveluiden tuottajana.

Sote-uudistus tuo yhteiseen tekemiseen aiempaa parempia mahdollisuuksia, kun kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan samaan organisaatioon. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan todellista palveluiden yhdistämistä, jotta kansalaiset saavat tarpeensa hoidettua nopeasti ja sujuvasti. Sote-palveluiden ohella tarvitaan ymmärrystä liikunnan, ympäristön ja ravinnon merkityksestä ja miten nämä näkökulmat nivotaan palveluiden kehittämiseen.

Vaikuttavuus ja ennaltaehkäisyn näkökulma onkin syytä kytkeä vahvasti uuden soten alueelliseen kehittämiseen hyödyntäen mm. yliopiston, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista osaamista. Kansalaisina meidän on tärkeä vaikuttaa ja vaatia avoimuutta julkisten varojen vaikuttavan käytön seuraamiseksi.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäiseksi sanomalehti Keskisuomalaisen mielipidesivulla 30.11.2021.

 

Paulus Torkki
Terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Vaikuttavuusseura r.y.:n hallituksen puheenjohtaja
KEHO-vaikuttajaryhmä