Gradiassa opiskelee vuosittain yli 15 000 ammatillisen koulutuksen ja lukion opiskelijaa ja opettajiakin löytyy useita satoja.

KeHO-verkosto kokoaa laajasti asiantuntijoita eri organisaatioista ja aloilta, joten verkostopäivät ja muut kohtaamiset avaavat hyvin, mitä kaikkea ja kuinka paljon hyvinvoinnin kehittämisen ympärillä Keski-Suomessa tapahtuu. Toimijoiden kohdatessa löydetään luontevasti yhteisiä intressejä, joiden ympärille on mahdollista rakentaa monenlaista kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä ja kehittämistä.

Gradian yhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Seututerveyskeskusten sekä Jyväskylän kaupungin kanssa on laajentunut uusille urille osittain KeHO-verkoston ansiosta. Yhteistyö on aiempaa laaja-alaisempaa ja mm.  koulutusten suunnittelussa osataan entistä paremmin huomioida organisaatioiden eri ammattiryhmät ja heidän osaamisensa ajankohtaiset haasteet. Toisin sanoen verkostossa toimiminen on syventänyt asiakasymmärrystämme. KeHO-verkosto on kirkastanut Gradian asiantuntijoille sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeita ja konkretisoinut toimintakentän moninaisuutta, mikä on välittynyt koulutuspalvelujemme tarjontaan sekä sisältöihin. Lisääntyneen yhteistyön myötä Gradian erilaiset koulutuspalvelut ovat tulleet tutummiksi asiakkaillemme, joten yhteistyö on nykyisin paljon muutakin kuin lähihoitajien koulutukseen liittyvien työelämässä oppimisen jaksojen suunnittelua ja toteuttamista. Gradia on mm. viime vuosien aikana kouluttanut Keski-Suomen alueella mittavan määrän sosiaali- ja terveysalan esimiehiä ja kehittäjiä oppisopimuskoulutuksella. KeHO-verkoston verkostopäivät ja teemaryhmien tapaamiset ovat vahvistaneet ymmärrystä yhteiskehittämisen tärkeydestä asiakkuustyössä.

KeHO-verkoston avaaminen sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja liikunta-alan yrittäjille on mahdollistanut Gradian työelämäasiakkaiden osallistumisen KeHO-verkoston erilaisiin tapaamisiin. Gradian tehtävä on auttaa työelämäasiakkaitaan tuottamaan mahdollisimman laadukkaita palveluja, joten mahdollisuus hyödyntää KeHO-verkoston asiantuntijoiden osaamista (mm. teemaryhmissä) toiminnan ja palveluiden kehittämisessä tuottaa selvää lisäarvoa asiakkaillemme. Olemme huomanneet, että KeHO-verkostossa yritystenkin edustajille löytyy luontevia rooleja olla mukana kehittämässä ja kokeilemassa Keski-Suomeen hyvinvointia lisääviä palveluja.

Gradiassa toivomme, että ihan lähitulevaisuudessa pääsemme suunnittelemaan ja toteuttamaan KeHO-verkoston toimijoiden kanssa Kukkulan aluetta, jonne on visioitu Sairaala Novan yhteyteen ainutlaatuinen oppimisympäristö eri asteiden opiskelijoille. Ideaan sisältyy fyysisesti Kukkulalla tapahtuvan oppimisen lisäksi myös erilaiset jatkuvan oppimisen polut uran eri vaiheissa, jolloin osaamisen kehittäminen voisi toteutua mm. verkko-opiskeluna tai työelämälähtöisinä kehittämisohjelmina.

Gradiassa opiskelee vuosittain yli 15 000 ammatillisen koulutuksen ja lukion opiskelijaa ja opettajiakin löytyy useita satoja. Syksyn 2019 aikana KeHOn teemaryhmät ovat kirkastaneet toimintansa fokusta, joten on helpompi tunnistaa, millaisia konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia teemaryhmien toiminta ja suunnitelmat tarjoavat eri koulutusaloillemme.  Opettajat, ja heidän kauttaan myös opiskelijamme, näkyvätkin varmasti tulevaisuudessa enemmän KeHOn ja sen teemaryhmien toiminnassa.

 

 

 

Kirjoittaja:
Krista Hanski
asiakkuuspäällikkö, Gradian KeHO-yhdyshenkilö
krista.hanski@gradia.fi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta.

Gradian asiantuntemus KEHO-verkostossa on sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaajien sekä nykyisten työntekijöiden koulutus (pt, at, eat), hyvinvointipalveluiden prosessien kehittämisen ja johtamisen tukeminen esimiesten ja työntekijöiden ammatillisin lisä- ja täydennyskoulutuksin sekä asiakaslähtöiset, yksilölliset, työelämälähtöiset koulutusmallit.

KEHO-verkostosta tavoittelemme uusia yhteistyömuotoja mm. koulutusmallien toteuttamisessa sekä yhteistyötä hyvinvointiteknologian osaamisen kehittämisessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on myös viedä eteenpäin Kukkulan ekosysteemin suunnittelua ja kehittämistä sekä koulutuksen moniammatillista yhteistyötä (toinen aste, JAMK ja yliopisto).

Yhdyshenkilö:

Sanna Salo
koulutuspäällikkö
sanna.salo@gradia.fi

www.gradia.fi