Aika: 25.10.2022, klo 12.00–14.00
Paikka: Zoom, webinaari

Katso webinaarin tallenne tästä!

Mihin ohjataan ja mitä mitataan, kun mitataan hyvinvointia? 

Tervetuloa KEHO-webinaariin pohtimaan hyvinvoinnin mittaamista ja erityisesti kansallisesti ohjaustarkoitukseen kehitettyjen mittareiden soveltuvuutta Suomen ja sen väestöryhmien erilaisisiin olosuhteisiin. Webinaari on tarkoitettu kaikille hyvinvoinnista ja sen mittaamisesta kiinnostuneille.

Hyvinvoinnin mittaaminen on noussut yhteiskunnallisen kehityksen keskiöön. Sekä kunnat että vuonna 2023 aloittavat hyvinvointialueet tarvitsevat vankan tietopohjan toimintojensa kehittämiseksi. Kansallisesti onkin määritelty vähimmäistietosisältöjä eli mittareita, joiden tuottaman tiedon pohjalta asukkaiden tarpeita, tarjottuja palveluilta, resurssien käyttöä ja tuloksellisuutta voidaan vertailla. Hyvinvoinnin mittaaminen tai edes sen määrittely ei kuitenkaan ole helppoa. Tutkijatkaan eivät ole yksimielisiä siitä, mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan. Myös hyvinvointia tukevat tekijät voivat olla erilaisia eri ihmisille, esimerkiksi eri ikäryhmille tai erilaisissa ympäristöissä asuville. Helposti ajaudutaankin mittaamaan kansalaisten hyvinvoinnin sijaan esimerkiksi tarjottujen palveluiden määrää.  


Kansallisessa hyvinvointimittaristotyössä nousee pulmaksi myös se, että olosuhteet, hyvinvointitarpeet ja -rakenteet voivat olla eri puolilla Suomea hyvin erilaisia. Tässä suhteessa Keski-Suomi kuvaa hyvin koko Suomea ja voikin toimia hyvinvointimittareiden sovellettavuuden kehittäjäalueena. Hyvät puitteet monialaiselle ja organisaatiorajapinnat ylittävälle tarkastelulle tarjoaa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO. Keski-Suomi sijoittuu erilaisissa kansallisissa hyvinvointimittareissa lähelle koko Suomen keskiarvoa ja myös kuntien välinen suuri vaihtelu vastaa koko Suomessa esiintyvää kuntien erilaisuutta. Siksi myös Keski-Suomen palvelurakenteet ovat muodostuneet moninaisemmiksi kuin muissa maakunnissa. 
 

 

Ohjelma

Webinaarin puheenjohtajana toimii KEHO-ohjausryhmän varapuheenjohtaja Petri Lehtoranta 

12.00 Avaus
Päivi Fadjukoff, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän päällikkö

12.10 Millainen on hyvä mittari / indikaattori
Paulus Torkki, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto, Vaikuttavuusseura r.y.:n hallituksen puheenjohtaja, KEHO-vaikuttajaryhmän jäsen 

12.30 Agenda 2030 kestävä kaupunkikehitys -mittarit
Jari Lyytimäki, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus

Kommenttipuheenvuoro
Sami Niemi, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, hyvinvointi- ja sivistysyksikkö 

13.00 TEA-viisari toiminnan kehittämiskeinona, HYTE-kerroin ohjausmekanismina 
Timo Ståhl, johtava asiantuntija, THL

Kommenttipuheenvuoro: kehittämisehdotuksia pienen kunnan näkökulmasta
Heli Lehtinen, hyvinvointikoordinaattori, Konnevesi 

13.30 Mittarikehitystä Keski-Suomessa
Lipas: Tapani Laakso, projektipäällikkö, Jyväskylän yliopisto
Kunta-Virveli: Henni Syväoja, tutkija, Likes, Jamk

Kommenttipuheenvuoro: valtakunnallisen hyödyntämisen mahdollisuudet
Timo Ståhl, johtava asiantuntija, THL

13.55 Tilaisuuden yhteenveto ja päätös
Professori Jukka-Pekka Mecklin, KEHO-ohjausryhmän puheenjohtaja

14.00 Tilaisuus päättyy 

Ilmoittaudu webinaariin!