Aika: perjantai 10.9.2021 klo 13—15.30

Tervetuloa KEHO-webinaariin perjantaina 10.9. klo 13—15.30!

Vanhemmat ovat koko perheen hyvinvoinnin tärkein voimavara, riippumatta vanhempien tai lasten lukumäärästä, sukupuolesta tai iästä. Monimuotoistuvassa maailmassamme vanhemmuus voi näyttäytyä liiankin vaativana tehtävänä ja syntyvyys on laskussa myös monin tavoin hyvinvoivassa Keski-Suomessa. Tarvitsemme uusia näkökulmia ja uusia tapoja tukea vanhemmuutta.

Keski-Suomessa onkin käynnistynyt toimia vanhempien hyvinvoinnin ja tuen edistämiseksi. Korona-ajan pitkityttyä vanhempien jaksaminen ja hyvinvointi on erityisen ajankohtainen kysymys. Siksi Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän KEHOn Lapset, nuoret, perheet LaNuPe-teemaryhmä kokoaa toimijoita laajasti eri sektoreilta toimimaan yhdessä vanhempien hyvinvoinnin kehittämiseksi.

 

Ilmoittaudu mukaan 7.9. mennessä täällä!

 

Ohjelma

Webinaarissa esitellään lyhyesti muutamia tärkeitä keskisuomalaisia aloitteita ja toimia vanhempien voimavarojen ja tuen edistämiseksi. Näiden esittelyjen jälkeen jakaudutaan työpajoihin, joissa esiintyjien vetämänä jatketaan keskustelua kunkin teeman osalta.

 

Esitykset ja työpajaryhmät

Vanhemmuuden tuki osana perhekeskustoimintaa
Anu Piispanen, Keski-Suomen soteuudistus

Esittelemme vanhemmuuden tuen toimintamuotoja osana keskisuomalaisten perhekeskusten toimintaa sekä kuulemme työpajassa mielellämme ideoitanne, miten perhekeskus voisi toimia alustana ja paikkana, jonka kautta eri alojen toimijat voisivat järjestää ja toteuttaa vanhemmuuden tuen erilaista toimintaa. Olemme kiinnostuneita kuulemaan myös ideoista, joita eri toimijat voisivat toteuttaa yhdessä sekä millaisia tuen muotoja nuorisoikäisten vanhemmille pitäisi kehittää. Tässä on iso palveluaukko, jota voisimme ehkä yhdessä lähteä edistämään.

 

Yhteinen matka – kohti yhteisöllistä varhaiskasvatusta ja koulua,
Tuula Jormakka, Jyväskylän Vanhempainfoorumi ry ja Tanja Räty, Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän vanhempainfoorumi kutsuu sinut mukaan Yhteiselle matkalle kodin ja päiväkodin/koulun yhteistyön kehittämiseksi lukuvuodeksi 2021-2022 Suomen Vanhempainliiton tuoreen Kymmenen askelta kohti toimivaa kodin ja koulun yhteistyötä –oppaan innoittamana. Työpajassa yhteiskehitämme yhteisöllistä päiväkotia ja koulua lasten ja vanhempien kanssa toimivien tahojen kanssa. Tuo mukaan omat ideasi ja osaamisesi! Rakennetaan yhdessä Yhteisellä matkalla -hyvinvoinnin toimintakulttuuria Jyväskylässä ja otetaan kaikki mukaan.

 

Digilaitteet perheissä – riesa ja rikkaus,
Jarkko Järvelin, Sovatek ja Pelituki  sekä Saara Kultamaa, Pelituki / Kuopion kriisikeskus

Pelituki järjestää rahapeli-, digipeli- ja nettihaittoihin liittyvää koulutusta ja neuvontaa, tuottaa materiaaleja ja tarjoaa palveluohjausta. Työpajassa pohdimme netin käytön ja pelaamisen pulmia ja niihin liittyvää tukea erityisesti koulunsa aloittavien perheissä. Toivomme eri asiantuntijoiden näkemyksiä vanhempien huolenaiheista, peli- ja nettihaittoihin liittyvän osaamisen kehittämistarpeista sekä tarjolla olevista ja tarvittavista palveluista.

 

Liikkuminen vanhemmuuden voimavaraksi,
Kaisa Koivuniemi, Likes ja Jyrki Saarela, KesLi Meijän perhe liikkeellä -hankkeesta

Meijän perhe liikkeellä kehittää yhteisiä käytäntöjä perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoille lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi: työkaluja perheiden hyvinvointiin liittyvien asioiden, kuten liikunnan ja liikkumisen, puheeksi ottamiseen sekä liikkumaan kannustamiseen. Työpajassa haluamme yhdessä pohtia yhteisen pelikentän tilannetta ja luottamuksen rakentamista toimijoiden välille vanhempien voimavarojen tukemiseksi. Lue lisää blogista.

 

 

Lisätiedot

KEHOn LaNuPe-koordinaattorit:

Päivi Fadjukoff, JYU
paivi.fadjukoff@jyu.fi

Kaisa Koivuniemi, Likes
kaisa.koivuniemi@likes.fi

Sivi Talvensola, Koske
sivi.talvensola@koske.fi