Aika: torstaina 6.5. klo 12.00-15.00
Paikka: Zoom

Jyväskylän yliopisto luo vuosiksi 2019–2030 asetetun strategiansa ”osaava ja hyvinvoiva ihminen” mukaisesti edellytyksiä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille läpi koko elämänkulun, aina varhaiskasvatuksesta ikääntymiseen asti. Hyvinvointia rakennetaan korkealaatuisella ja kansainvälisesti arvostetulla eri tieteenalojen koulutuksella ja tutkimuksella. Ihmisten osaamisen ja hyvinvoinnin kehittämisen kautta vaikutetaan koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Monitieteisen hyvinvointitutkimuksen vaikuttavuutta tukee hyvinvointia eri näkökulmista lähestyvien organisaatioiden ja toimijatahojen yhteistyö Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä KEHOssa. Keski-Suomi on profiloitunut hyvinvoinnin kehittäjämaakunnaksi.

Strategiakauden alkaessa 2019 yliopisto osoitti KEHO-postdoc-rahoitusta hyvinvoinnin tutkimukseen eri tiedekunnissa tukeakseen alan tulevaisuutta ja nuoria tutkijoita. Tässä webinaarissa kuulemme näiden KEHO-postdoc-rahoitusta saaneiden, eri tieteenaloja ja näkökulmia edustavien tutkijoiden tutkimuksesta ja tuloksista. Samalla webinaari johdattelee yliopiston strategisen hyvinvointialan yhteistyön syventämiseen ja esittelee uuden ”School of Wellbeing” toimintamallin, joka luodaan tukemaan eri alojen hyvinvointitutkimuksen ja -koulutuksen yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Tämän monialaisen eri tiedekuntien osaamista kokoavan yhteistyön vastuutahona toimii humanistis-yhteiskunta­tieteellinen tiedekunta ja se tullaan tuntemaan myös tunnisteesta JYU.WELL.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Ohjelma

Jyväskylän yliopisto hyvinvointitutkimuksen monialaisena kehittäjänä
Rehtori Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto

Hyvinvointityö tarvitsee eri alojen toimijoita ja tutkimukseen tukeutuvaa johtamista
Professori Jukka-Pekka Mecklin, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän puheenjohtaja

Liikkuva ja luova yliopistoyhteisö (LiLY) –hanke
Tutkijatohtori Matti Munukka, liikuntatieteellinen tiedekunta
Kommenttipuheenvuoro: Testauspäällikkö Jarmo Heiskanen, Likes

Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöihin
Tutkijatohtori Pilvi Hämeenaho, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yliopistonlehtori Miia Sainio, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Kommenttipuheenvuoro: Oppimisen ja tuen asiantuntija Anne Heino, Jyväskylän kaupunki

Markkinoinnilla terveys- ja hyvinvointihaasteiden kimppuun
Tutkijatohtori Heini Taiminen, Kauppakorkeakoulu
Kommenttipuheenvuoro: Kirsi Autonen-Honkonen, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Suun terveydenhuolto

Datasta terveysälyä
Tutkimuskoordinaattori Sami Äyrämö, informaatioteknologian tiedekunta
Kommenttipuheenvuoro: Kirurgian professori, vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri


School of Wellbeing vahvistamaan hyvinvointiosaamisen monitieteistä yhteistyötä ja tutkimuksen vaikuttavuutta
Dekaani Minna-Riitta Luukka, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto