Äänestä pikaisinta ratkaisua kaipaavaa pulmaa 20.1. mennessä

Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys, paljon on puhetta vaikeista ja monimutkaisista syistä. Entäpä jos asiaa lähestyisikin ratkaisukeskeisesti. Mikä mättää ja miten asia korjataan arkisia asioita muuttamalla? Aloita vaikka näin: Mene sivulle otakantaa.fi/fi/hankkeet/421/, anna äänesi, kommentoi tai kerro havaitsemistasi haasteista 20.1. mennessä. Helmikuussa ne voivat olla jo ratkaistavana!

 

Nuorten arjen haasteita on omilleen muuttamisesta opiskeluun

Jyväskylässä 100 päivän Hyvinvointihaaste alkoi marraskuussa pulmien keräämisellä nuorilta ja nuorten parissa toimivien verkostolta. Kerätyistä haasteista voi nyt keskustella ja äänestää tärkeimpiä otakantaa.fi palvelussa. Siellä voi myös vielä jättää oman havaitsemansa haasteen, jos äänestyksessä mukana olevat eivät tunnu omilta.

Ratkaistaviksi arjen pulmiksi on nyt ehdolla muun muassa vanhempien kanssa pärjääminen murrosiän myrskyissä, lukioikäisten uupuminen, omilleen muuttaminen ja kaveripiirin vaihtuminen tai esimerkiksi harrastuksen loppuminen.


Mistä moinen hoppu?

Jyväskylässä on tartuttu loka-marraskuussa nuorten arjen haasteisiin 100 päivää kestävässä Sitran rahoittamassa Hyvinvointihaasteessa. Siinä tunnistetaan nuorten elämänhallintaan ja mielenterveyteen liittyviä haasteita ja toteutetaan hackathon niiden ratkaisemiseksi. Hyvien ratkaisuideoiden toteutukseen hanke jakaa useampia 3000 euron kannustusrahoja.

20.1.2020 päättyvästä äänestysvaiheesta valitaan vähintään neljä haastetta ratkaistavaksi. Helmikuun alkuun asti kartoitetaan toimijoita, jotka voisivat ottaa koppia haasteesta ja olisivat valmiita hiomaan ratkaisuehdotuksia.

5.2.2020 yhteiskehittämispäivässä Jyväskylän Veturitalleilla pohditaan konkreettisia ratkaisuja valituille pulmille. Ratkaisijatiimit saavat käyttökelpoisen ideansa toteutukseen noin 3000 euron alkupanoksen. Kaikkien nuorten ongelmia ei tarvitse ratkaista, ratkaisu voi myös suuntautua vaikkapa tietylle asuinalueelle tai oppilaitokseen.

100 päivän haaste perustuu yhdessä ideointiin ja nopeisiin kokeiluihin nuorten kanssa toteutettuna. Tavoitteena on kehittää monistettavissa ja levitettävissä oleva nuorten, vapaaehtoistoimijoiden ja eri alojen ammattilaisten yhteinen toimintatapa ratkaisua vaativiin kipukohtiin ja osaamiseen.

 

Koko Keski-Suomea koskevassa haasteessa mukana monialainen verkosto ja Sitran tuki

Sitra haki syksyn aikana kaupunkeja ja kaupunkitoimijoita mukaan pilottihankkeeseen innovoimaan ratkaisuja suomalaisten arjen uudenlaisiin hyvinvoinnin ongelmiin sekä kehittämään niihin liittyvää hyvinvointiekosysteemiä.

Hakemusten perusteella Sitra valitsi Kuopion ja Jyväskylän kaupunkien tiimit mukaan marraskuun alussa käynnistyneeseen 100 päivän Hyvinvointihaasteeseen, joka toteutetaan paikallisesti sektori- ja ammattikuntarajat ylittävänä oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessina sekä kansallisen tason yhteistyönä.

Hanketta luotsaa Haukkalan säätiö, ja muita toimijoita ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän vanhempainfoorumi, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Nuorten Suomi ry. Yrityssektoria hankkeessa edustaa Business Jyväskylä.

Lue lisää ja osallistu äänestykseen ja aiheesta käytävään keskusteluun https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/421/.
Lue lisää Sitran hankkeesta: https://www.sitra.fi/uutiset/kuopio-ja-jyvaskyla-valittu-mukaan-100-paivan-hyvinvointihaasteeseen/.

Lisätietoja:
– Päivi Kalilainen, paivi.kalilainen@jyvaskyla.fi p. 014 266 3600, Jyväskylän kaupunki, palvelujohtaja, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
– Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi, p. 050 518 1410, Jyväskylän yliopisto, erityisasiantuntija, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän yliopistoyhdyshenkilö