Hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisessä osana tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa on paljon potentiaalia, mutta siihen liittyy myös haasteita. Eri toimijat tutkimusinstituutioista yrityksiin, sote-palveluiden tuottajiin ja ekosysteemitoimijoihin pyrkivät ratkomaan näitä haasteita tahoillaan. Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) on eri alueilla toimivien verkostojen yhteishanke, joka tulee osaltaan edistämään toimijoiden välistä yhteistyötä ja tuomaan tätä potentiaalia esiin.

Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) on työ- ja elinkeinoministeriön alueiden välistä verkostoyhteistyötä tukevalla rahoituksella käynnistynyt kansallinen verkostoyhteistyöprojekti. Viidellä alueella toimivien terveys- ja hyvinvointialojen verkostojen yhteistyössä rakennetaan kansallinen hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisen verkostoekosysteemi.

Hanketta koordinoi Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Oulun lisäksi muita alueita ovat Keski-Suomi/Jyväskylä, Kajaani, Kuopio ja Turku, joissa jokaisessa toimii oma alueellinen ekosysteeminsä. Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn osalta hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

– Tavoitteena on nostaa ja pitää Suomi yhtenä johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä Euroopassa, HYTKI-projektin JAMKin projektipäällikkö Jaana Mäkelä kertoo.

HYTKI-verkoston lähtökohtana ovat yhteistyöalueiden toisiaan täydentävät osaamiskärjet, meneillään oleva kehitystyö datan tehokkaamman hyödyntämisen osalta sekä kehittämistoimenpiteiden päällekkäisyyksien välttäminen.

– Projektin avulla haluamme olla luomassa uuttaa liiketoimintaa, kehittämässä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, sekä toimeenpanemassa EU:n ja Suomen digitalisaatio-ohjelmia ja olla vaikuttamassa alueiden kehittymiseen. Verkostoyhteistyön toimijoiden osallistaminen vuoropuheluun datan jakamisesta syntyvistä mahdollisuuksista ja toisaalta siihen liittyvistä riskeistä omalla alueellamme KEHOssa ja kansallisesti muiden verkostojen kanssa onkin projektin kannalta oleellista, Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön TKI-päällikkö Kare Norvapalo avaa.

HYTKI-projektin taustaa

Projektin verkostoyhteistyö rakentuu korkeakoulujen ja terveysalan ekosysteemien välille ja se on käynnistynyt jatkona alueellisten verkostojen jo aiemmin tekemälle yhteistyölle. Samalla se kehittää edelleen jo aiemmin käynnistyneen Hyteairo-ohjelman Tekoäly analytiikassa / Analytiikkaosaamisverkoston toimintaa.

Vuosina 2021–2023 toteutettavaa HYTKI-projektia ovat toteuttamassa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kuopio Health, Oulun yliopisto, BusinessOulu ja Turku Science Park Oy.

Lisätietoja:

Jaana Mäkelä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), jaana.makela@jamk.fi, 0400-917386

Kare Norvapalo, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), kare.norvapalo@jamk.fi, 040-5196091

Maritta Perälä-Heape, Oulun yliopisto, maritta.perala-heape@oulu.fi, 040-6734159

Laura Rajala, KAMK, laura.rajala@kamk.fi, 044 7101 118

Aki Gröhn, Kuopio Health Osk. aki.grohn@kuopiohealth.fi, 050-4037540

Janne Lahtiranta, Turku Science Park Oy, janne.lahtiranta@turkubusinessregion.com, 0400 789 984