ESR-rahoitteinen Hyvinvointikartta-hanke tukee alueemme yrittäjien hyvinvointia tiedon lisäämisen ja verkostoitumisen kautta. Hanke auttaa yrittäjiä löytämään paremmin alueen hyvinvointia edistävät palvelut ja parantamaan johtamisosaamista sekä jaksamista yrityksissä. Projekti kestää 30.9.2022 asti. Työhön kuuluvat hankkeen hyvinvointiasiantuntijan tehtävät hankesuunnitelman mukaisesti. Työhön sisältyy mm. hyvinvointikartoitusta, neuvontaa sekä tilaisuuksien ja webinaarien järjestämistä.

Hakijalta odotetaan kokemusta työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisestä sekä tuntemusta yrittäjien hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, projektimaisesta työskentelystä sekä erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Toivomme hakijalta kokemusta työskentelystä moniammatillisissa tiimeissä. Tilaisuuksien ja prosessien fasilitointiosaaminen on eduksi tehtävässä. Työ edellyttää matkustamista Keski-Suomen alueella. Työsuhteessa noudatetaan joustavia työaikoja.

Hae iloiseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme! Keski-Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän järjestö, joka ajaa pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä noin puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Keski-Suomen Yrittäjien toiminta rakentuu 26 paikallisyhdistyksestä ja 3400 yrittäjäjäsenestä. Toimistollamme yrittäjiä palvelee viiden hengen tiimi. Järjestö on sekä alueemme yrittäjiä kokoava kansanliike, että vaikuttava ja arvostettu elinkeinotoimija. Kuulumme Suomen Yrittäjiin.

 

Tehtävän täyttäminen edellyttää lopullista rahoituspäätöstä hankkeelle.

Pyydämme hyvinvointiasiantuntijan tehtävään vapaamuotoisia hakemuksia palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen, josta käy ilmi kokemus työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisestä sekä siihen liittyvät suosittelijat viimeistään 13.9.2020 osoitteeseen:  sanna-mari.jyrakoski@yrittajat.fi . Viestin otsikkokenttään ”HYVINVOINTIASIANTUNTIJA”.

Lisätiedot:
Sanna-Mari Jyräkoski, p. 050 563 7780 tai  sanna-mari.jyrakoski@yrittajat.fi