Jyväskylä liikuntapääkaupunkina vahvistuu – Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistyy ensi syksynä Master-tasoinen Sport and Exercise Physiotherapy -koulutus.

Tammikuussa 2020 haussa oleva liikunta- ja urheilufysioterapian YAMK-koulutus vie urheilufysioterapian uudelle asteelle. Englanninkielellä toteutettava koulutus antaa master-tason pätevyyden alalla jo toimiville fysioterapeuteille ja hyvän mahdollisuuden toimia myös kansainvälisissä tehtävissä mm. urheilujoukkueiden tukena. Koulutukseen odotetaan myös kansainvälisiä hakijoita.

– Koulutus toteutetaan alusta asti moniammatillisesti tiiviissä yhteistyössä urheilijoiden, valmentajien ja muiden alan ammattilaisten kanssa, kuntoutuksen yliopettaja Sanna Sihvonen sanoo. Master-ohjelma toteutetaan EduFutura-yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Jyväskylässä on korkeatasoinen liikunta- ja kuntoutusosaamisen keskittymä, minkä ytimessä ovat alan keskeisimmät suomalaiset tutkimusorganisaatiot sekä alan korkeakoulut. Urheilufysioterapian osaamisen kehittäminen osana laajaa verkostoa ja hyödyntäen monipuolisia oppimisympäristöjä ja -menetelmiä luo opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden osaamisen, verkostoitumisen ja oman urakehityksen edistämiseen.

Koulutus tuottaa valmiuksia toimia kilpaurheilussa valmennustiimin jäsenenä edistäen urheilijoiden harjoittelua ja suorituskyvyn parantamista. Urheilufysioterapeuteilla on myös tärkeä rooli liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä ja niiden tuloksellisessa jatkohoidossa. Koulutus tuottaa erityisosaamista edistää eri-ikäisten ja liikunnallisesti eritasoisten henkilöiden kykyä liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä tukea liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa osana ihmisten arkea.

Yhteistyö JAMKin urheiluliiketoiminnan (Sport Business Management) YAMK-koulutuksen kanssa tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää yrittäjyysvalmiuksia, kaupallistamis- ja tuotteistamisosaamista sekä kansainvälistymistä.

Tutkintokoulutusten lisäksi JAMK tarjoaa liikunta- ja urheiluliiketoiminnan täydennyskoulutusta

Syksylle 2020 on suunnitteilla uusi liikunta- ja urheiluliiketoiminnan korkeakouludiplomikoulutus, jossa yhdistyvät urheiluliiketoiminnan opinnot sekä hyvinvointiin ja kuntoutukseen liittyviä opintoja. Kohderyhmänä ovat työelämässä olevat ja liikunta-, hyvinvointi- ja urheiluorganisaatioissa toimivat henkilöt, jotka haluavat uutta osaamista tai haluavat syventää osaamistaan urheiluliiketoiminnan eri osa-alueilta. Koulutus toteutetaan avoimen korkeakoulun opintoina.

 

Lisätietoja:
Sanna Sihvonen, kuntoutuksen yliopettaja
etunimi.sukunimi@jamk.fi
puh. 040 7274085
Jyväskylän ammattikorkeakoulu