Valtioneuvosto on julkaissut selvityksen sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan vahvistamiseksi. KeHO esitetään julkaisussa hyvänä keskisuomalaisena esimerkkinä.

Valtioneuvoston selvitys toimintamalleista sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) vahvistamiseen on julkaistu. Selvityksessä on tunnistettu hyviä TKI-toiminnan käytäntöjä, joista KeHO nostetaan yhtenä esimerkkinä.

Selvityksen mukaan alueellisten toimijoiden yhteistyöllä on pitkä, toimiva historia ja toimijoiden osaaminen tukee toisiaan. KeHOn toimintamallista on hyödynnettävissä alueelliseen yhteistyöhön mm. teemakohtaiset työryhmät, toimintamallin kevyt resursointi, olemassa olevien tapahtumien hyödyntäminen sekä strategisen sateenvarjon (hyvinvointitalous) kokonaisvaltainen omaksuminen.

KeHOn vahvuuksiksi nostetaan mm. se, että kumppaniorganisaatioiden toiminta on toisiaan täydentävää. Lisäksi Keski-Suomen maakunta esitetään tilastollisesti hyvänä otoksena koko Suomesta, joten se nähdään sopivana pilottiympäristönä.

Lue lisää:
Toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan edistämiseen