”Keski-Suomen liikunta-, terveys- ja hyvinvointiosaaminen on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistettua ja tunnustettua”, todettiin monessa puheenvuorossa Jyväskylän kaupungintalon valtuustosalissa 6.3. Kauniiseen valtuustosaliin kokoontui Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHOn kahdeksas verkostopäivä, joka järjestettiin yhteistyössä Business Jyväskylän kanssa.

Verkostopäivässä viitisenkymmentä keskisuomalaista liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin osaajaa ja vaikuttajaa keskusteli KeHOn mahdollisuuksista toimia kansallisena ja kansainvälisenä alan osaamis- ja innovaatiokeskittymänä. KeHOssa aktiivisesti toimivista organisaatioista Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Keski-Suomen liitto ja Business Jyväskylä moderoivat verkostopäivässä työpajoja. Työpajoissa pohdittiin alueen vahvuuksia ja niiden yhteen liittämistä, alueen toimijoiden kansallista ja kansainvälistä yhteistyöpotentiaalia, alueen yritysten roolia, tutkimuksen ja osaamisen kehittämisen teemoja sekä yleisemmin terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan palvelujen kehittämisen tarpeita.

”Työpajan tulokset osoittavat, että perusteet osaamis- ja innovaatiokeskittymän rakentamiseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen markkinointiin ovat selkeästi olemassa ja toimijoilla on halu viedä asioita yhdessä eteenpäin”, Business Jyväskylän projektipäällikkö Mika Kataikko arvioi verkostopäivän jälkeen.

Verkostopäivän alustajana toimi työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Lasse Laitinen. Hän kertoi verkostopäivän osallistujille kansallisen ja EU-tasoisen innovaatiotoiminnan uusimmista uutisista sekä innovaatiotoiminnan kehittämiseksi käynnissä olevista ministeriön toimenpiteistä. Terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan lisäksi digitaalisuus kuului vahvasti verkostopäivän teemoihin. Myös Laitinen omassa alustuksessaan toi esille Euroopan komission uuden ohjelmakauden, Horizon Europen Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan kuuluvien Euroopan digitaalisten innovaatiokeskittymien roolin innovaatiotoiminnan kehittämisessä ja tukemisessa.

”Verkostopäivässä järjestetty työpajaosuus antoi paljon lisää sisältöä KeHOn toimintaan sekä toiminnan kehittämiseen kohti eurooppalaista innovaatiokeskittymää”, KeHOn päällikkö, Jyväskylän yliopiston erityisasiantuntija Päivi Fadjukoff totesi tyytyväisenä. ”Seuraava verkostopäivä järjestetään webinaarina 15. toukokuuta yhteistyössä muiden hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneiden alueiden kanssa. Teemana on silloin kansallinen yhteistyö hyvinvoinnin edistämiseksi.”