Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. KeHO ja KeHOn toimijat olivat tapahtumassa esillä näkyvästi.

Kansallinen Liikuntafoorumi järjestettiin 28.-29.10. Jyväskylän Paviljongissa. Tänä vuonna tapahtuman kävijämäärä oli ennätyksellinen, sillä osallistujia oli yhteensä noin 340. Liikuntafoorumiin osallistui toimijoita muun muassa valtionhallinnosta, kunnista, järjestöistä, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä.

Liikuntafoorumin teemana oli tiedolla johtaminen ja miten tieto muutetaan liikkeeksi. Tapahtumassa oli useita asiantuntijapuheenvuoroja sekä erilaisten liikkumisesta, liikunnasta ja urheilusta kiinnostuneiden toimijoiden messupisteitä.

KeHOn yhteisnäkyvyys

KeHO osallistui Liikuntafoorumiin omalla messupisteellään, ja lisäksi mukana KeHOsta olivat JAMK, LIKES ja Muutosta liikkeellä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Hippos2020, Lipas.fi, Gradia, Liikuntapääkaupunki ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Messupisteitä varten oli pohdittu KeHOn yhteisnäkyvyyttä, jota lisättiin yhtenäisillä viestintämateriaaleilla. Koska kaikki tapahtumaan osallistuneet KeHO-toimijat lähtivät mukaan yhteisnäkyvyyteen, oli KeHOn näkyvyys tapahtumassa merkittävä.

Liikuntafoorumin aikana KeHO näkyi aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa, etenkin Twitterissä. KeHO ja KeHOn toimijat postasivat Liikuntafoorumin aikana aktiivisesti, ja lisäksi toimijat jakoivat toistensa julkaisuja ahkerasti. KeHOn yhteisnäkyvyys korostui myös ennen tapahtumaa julkaistussa lehdistötiedotteessa, jossa esiteltiin Liikuntafoorumiin osallistuneet KeHO-organisaatiot liikunnan, liikkumisen ja urheilun asiantuntijuuden näkökulmasta.