KEHO-verkostopäivä järjestettiin marraskuussa teemalla Vuorovaikutus verkostoissa. Päivän aikana viestinnän ja vuorovaikutuksen kysymyksiin pureuduttiin verkostoyhteistyön ja viestintästrategian näkökulmista. Aihe tuntui herättäneen suuren osallistujajoukon perusteella laajasti kiinnostusta.

Perjantaiaamupäivänä 6.11. järjestettiin KEHOn 11. verkostopäivä, jonka aiheena oli tällä kertaa Vuorovaikutus verkostoissa. Tapahtumaa oli toteuttamassa myös Likes, joka on vuodesta 2019 vastannut KEHO-verkoston viestinnän asiantuntijapalvelusta. Tapahtuma järjestettiin tänä vuonna tutuksi tulleeseen tapaan webinaarina. Osallistujia tapahtumaan ilmoittautui runsaat 100, mikä on ennätysmäärä KEHO-verkostopäivissä. Peräti noin kolmannes osallistujista oli mukana KEHO-verkostopäivässä ensimmäistä kertaa.

Verkostopäivän avasi KEHOn verkostopäällikkö Päivi Fadjukoff, joka kertoi osallistujille KEHOn toiminnasta ja taustoista. Ohjelma jatkui verkostopäivän teeman mukaisilla aiheilla, jotka liittyivät mm. toimivaan verkostoyhteistyöhön, vaikuttavaan viestintään sekä viestintään strategian tukena.

– Vuorovaikutuksen ongelmakohdista toimivaan työskentelyyn. Apulaisprofessori Leena Mikkola Tampereen yliopistosta esitti yhteisön vuorovaikutuksen neliportaisen mallin, jonka avulla voi tarkastella yhteistyön ongelmakohtia. Mikkolan mukaan malli auttaa puuttumaan viestintäongelmien perimmäisiin syihin oireiden sijaan. Hankaluuksien taustalla voi olla esimerkiksi erilaisia käsityksiä yhteisistä tavoitteista, epäselvyyksiä viestintäkäytänteissä tai -prosesseissa tai se, että yhteisön vuorovaikutus ei mahdollista yhteisen perustehtävän toteuttamista.

– Vaikuttava viestintä verkostoissa. Viestintävalmentaja Anna-Maija Vesa Inspiannasta lähestyi viestintää ja vuorovaikutusta vaikuttavuuden näkökulmasta: mikä mahdollistaa vaikuttavan viestinnän ja vuorovaikutuksen? Vesan mukaan vaikuttava viestintä on tavoitteellista, jolloin yhteinen visio ja tavoite siitä, mitä viestinnällä pyritään ratkaisemaan, on kirkas. Osallistavissa osioissa osallistujat pohtivat Vesan alustamien kysymysten kautta omia mahdollisuuksiaan, kehittämiskohtiaan ja onnistumisiaan vaikuttavassa viestinnässä.

– Hyvinvoiva ja osaava ihminen Jyväskylän yliopiston viestintästrategiassa. Jyväskylän yliopiston viestintäjohtaja Anna-Kaisa Säkkinen avasi Jyväskylän yliopiston viestintästrategiaa, jonka kärkenä on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Säkkinen painotti, että viestintästrategia toimii parhaillaan organisaation tukena, ja sen taustalla korostuu yhteisössä yhteisesti ymmärretyt tavoitteet. Säkkisen mukaan se, että jokainen yhteisön jäsen hahmottaa strategian ja sen kiinnittymisen omaan työtehtäväänsä, tukee keskinäistä vuorovaikutusta, vahvistaa motivaatioita ja sitouttaa yhteisöön.

Verkostopäivän lopuksi KEHOn ja Likesin viestintäpäällikkö Annaleena Aira päätti tapahtuman yhteenvetoon.

– Meiltä oli toivottu viestintäasioiden käsittelyä omassa KEHO-verkostopäivässään. Päivä oli onnistunut, osallistujia oli runsaasti ja keskustelua aiheesta olisi ollut mielenkiintoista käydä pitempäänkin. Teamsin kautta järjestetty tilaisuus toimi hyvin, ja osallistujat pystyivät osallistumaan verkostopäivään vaivattomasti. Osallistujia oli myös muista kansallisista hyvinvointiverkostoista, Aira toteaa.

– Verkostopäivässä tuotiin esille, että verkostojen valta kasvaa. Monialaisia yhteistyöverkostoja hyödynnetään yhä enemmän. Verkostoissa toimiminen on siis työelämässä jo erittäin tuttua, mutta ei erityisen vaivatonta. Verkostoissa toimiminen ei automaattisesti tarkoita verkosto-osaamisen kehittymistä, vaan osaamisen kehittämiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Verkostoissa on esimerkiksi melko tavallista, ettei yhteinen tavoite ole heti kirkas saatikka että kaikilla olisi siitä yhteinen ymmärrys. Yhteisen tavoitteen muodostaminen vaatii verkoston osapuolilta usein paljon vuorovaikutusta ja luottamuksen rakentamista, eräänlaista verkoston kapasiteetin kehittymistä. Tähän kannattaa panostaa, ja pyrimme tarjoamaan tähän mahdollisuuksia myös KEHO-verkostossa.

Runsaan osallistujajoukon perusteella viestintä ja vuorovaikutus verkostoissa herättää aiheena laajasti mielenkiintoa sekä KEHOn sidosryhmissä että myös muissa KEHO-toiminnasta kiinnostuneissa. Keskustelua aiheesta jatkettiin myös sosiaalisen median kanavissa, ja verkostopäivän ajatuksia voikin käydä lukemassa Twitterissä tunnisteella #vvverkostoissa.