Perjantaina 4. syyskuuta järjestettiin KEHOn verkostopäivä, jonka teemana oli hyvinvoinnin talo Casa Salutis. Tapahtuma järjestettiin Keski-Suomen keskussairaalan tiloissa ja etäyhteydellä. Päivän tavoitteena oli ideoida yhdessä monialaisen hyvinvoinnin talon rakentumista.

KEHOn syyskuun verkostopäivä järjestettiin perjantaina 4.9. teemalla hyvinvoinnin talo Casa Salutis. Verkostopäivä toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Tapahtumaan osallistui yhteensä yli 70 aiheesta kiinnostunutta, joista osa osallistui paikan päälle keskussairaalan auditorioon ja osa liittyi mukaan Teamsin välityksellä. Tapahtuma käynnistyi kiinnostavilla puheenvuoroilla ajankohtaisista aiheista:

NOVA-sairaalan uusi toimintamalli: älykäs sairaala ihmistä varten. Johtajaylilääkäri Juha Paloneva esitteli NOVA-sairaalan uutta toimintamallia, joka pohjautuu älyteknologian hyödyntämiseen ja potilaiden yksilöllisyyteen. Potilaslähtöistä näkökulmaa edustavat mm. yksityiset potilashuoneet. Lisäksi jokaisen huoneen läheisyydessä on taidetta, jossa hyvinvointia edistävä keskisuomalainen luonto on pääosassa.

Monesta hyvästä yhdeksi parhaista: sote-uudistus Keski-Suomessa. Keski-Suomen sote-uudistuksen ohjelmapäällikkö Tiina Koponen ja digijohtaja Jari Porrasmaa kertoivat Keski-Suomen sote-uudistuksesta, jonka tavoitteena on kehittää julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa vastaamaan yhteiskunnan ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutoksiin. Keskeistä on sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyön edistäminen ja asiakkaan kohtaaminen kokonaisuutena.

Kukkulan kehittäminen etenee – kohti terveyden, hoivan ja vanhusasumisen osaamiskeskittymää. Jyväskylän kaupungin projektipäällikkö Kari Halinen avasi osallistujille Kukkulan alueen kehittämisen suunnitelmia. Kukkulan alueesta kaavaillaan terveyden, terveydenedistämisen, liikunnan ja hyvinvoinnin kampusta. Tavoitteena on tuoda alueella koulutus, asiantuntijat ja yritykset yhteen.

Casa Salutis -toimintamalli monialaisena kehittämisalustana. KEHO-ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin esitteli osallistujille hyvinvoinnin talo Casa Salutiksen toimintamallia, joka perustuu monialaiseen verkostoon, osaamisen jakamiseen sekä lähipalveluiden ja ihmisen arjen tiiviiseen yhteyteen. KEHO vie eteenpäin eri toimijat yhdistävää Casa Salutista, ja se perustuu Keski-Suomen maakunnan hyvinvointiosaamisen vahvuuksiin.

 

Hyvinvoinnin talon ideoinnissa painottuu yhdessä tekeminen

Casa Salutiksen eteenpäin ideointia varten osallistujat olivat etukäteen ilmoittautuneet teemakohtaisiin ryhmiin Casa Salutiksen sovellusalueiden mukaisesti: 1) lapset, nuoret, perheet 2) liikuntainterventiot ja kuntoutus sekä 3) ikääntyvien hyvinvointi, hoito ja hoiva. Tavoitteena on rakentaa toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa näitä eri teemoja viedään yhteisen ideoinnin pohjalta omilla tahoilla ja yhteisesti eteenpäin.

Keskusteluissa painottui erityisesti monialaisen yhteistyön merkitys. Työpajoissa pohdittiin tarpeita ja suunnitelmia monialaiselle palvelujen kehittämiselle, koulutukselle, työharjoittelulle, tutkimukselle ja innovaatioille. Eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen ja mukaan ottaminen nähtiin tärkeänä. Yhteisenä kehittämiskohtana puolestaan hahmotettiin se, miten ymmärrystä monialaisuudesta ja eri alojen näkökulmista voitaisiin lisätä.

 

Suunnitelmia viedään eteenpäin sovellusalueittain

Yhteistyössä päästiin eteenpäin myös konkreettien seuraavien askeleiden sopimisella. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin keskittyneessä ryhmässä käytiin moninäkökulmaista keskustelua ennaltaehkäisevän työn ja peruspalveluiden sekä vaativamman tason palveluiden yhteistyöstä. Ryhmässä nostettiin vahvasti esille lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja kuuleminen yhteisessä kehitystyössä. Konkreettisena ideana ryhmällä oli yhteinen sovellusalusta lapsille ja nuorille, jonka kehitystyössä lapset ja nuoret ovat itse vahvasti mukana alueen toimijoiden ja palveluiden, koulutuksen järjestäjien sekä yritysten kanssa. Yhteistä työtä jatketaan verkostopäivän jälkeen syyskauden 2020 aikana.

Liikuntainterventioiden ja kuntoutuksen ryhmässä pohdittiin liikuntainterventioiden vaikuttavuutta useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä kuntoutuksen uudistuvia työmuotoja, menetelmiä ja mahdollisuuksia. Jatkossa vahvistetaan edelleen toimijoiden, kouluttajien ja tutkijoiden yhteistyötä työntekijöiden, asiakkaiden ja potilaiden työ- ja toimintakyvyn tukemisessa. Hyvinvoinnin talossa tavoitteena on sisällyttää liikuntainterventioita kaikkeen opetukseen ja potilaskontakteihin. Näin voidaan tuoda uutta positiivista innovaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon kenttään sekä tavoitella tulevaisuudessa sote-alan kustannusten nousun hillintää.

Ikääntyvien hyvinvointiin keskittynyt ryhmä ideoi ennaltaehkäisyyn ja ennakointiin toimintamallia, jossa monialainen opiskelijaryhmä laatii hyvinvointisuunnitelmia esimerkiksi huonokuntoisen läheisensä hyvinvoinnista huolehtiville ikäihmisille. Suunnitelmaa viedään eteenpäin jo syksyn aikana.

– Yhteinen innostus ja tekemisen meininki oli verkostopäivässä käsinkosketeltavaa, iloitsee KEHOn verkostopäällikkö Päivi Fadjukoff.

– Aamupäivällä kuulimme, miten valtavasti terveyden ja hyvinvoinnin asioihin nyt Keski-Suomessa panostetaan uuden sairaalan, sote-uudistuksen ja Kukkulan kehityksen myötä. Haluamme olla varmistamassa mahdollisimman monipuolisen toimijajoukon asiantuntemuksen tuomisen tähän kehittämistyöhön, jotta voimme nostaa Keski-Suomen valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi hyvinvoinnin kärkimaakunnaksi.