KEHO järjesti tiistaina 25.10.2022 kansallista kiinnostusta herättäneen Hyvinvointimittareiden ohjausvaikutus? Mihin ohjataan ja mitä mitataan, kun mitataan hyvinvointia? -webinaarin. Webinaari keräsi 200 hyvinvoinnista ja sen mittaamisesta kiinnostunutta osallistujaa eri puolilta Suomea. KEHO on lupautunut jatkamaan keskustelua järjestämällä Keski-Suomessa tästä teemasta työpajan alkuvuonna 2023.

”Hyvinvoinnin mittaaminen on noussut yhteiskunnallisen kehityksen keskiöön”, kertoo KEHOn päällikkö Päivi Fadjukoff webinaarin järjestämisen taustoista. ”Sekä kunnat että vuonna 2023 aloittavat hyvinvointialueet tarvitsevat vankan tietopohjan toimintojensa kehittämiseksi. Hyvinvoinnin mittaaminen tai edes sen määrittely ei kuitenkaan ole helppoa. Tutkijatkaan eivät ole yksimielisiä siitä, mitä hyvinvoinnilla tarkoitetaan.”

KEHO-webinaarissa pohdittiin hyvinvoinnin mittaamista ja erityisesti kansallisesti ohjaustarkoitukseen kehitettyjen mittareiden soveltuvuutta Suomen ja sen väestöryhmien erilaisisiin olosuhteisiin. Olosuhteet, hyvinvointitarpeet ja -rakenteet voivat olla eri puolilla Suomea hyvin erilaisia. Hyvinvointi ja sitä tukevat tekijät voivat myös olla erilaisia eri ihmisille, esimerkiksi eri ikäryhmille tai erilaisissa ympäristöissä asuville. On vaarana, että ajaudutaan mittaamaan kansalaisten hyvinvoinnin sijaan esimerkiksi tarjottujen palveluiden määrää.

Kansallisessa hyvinvointimittaristotyössä Keski-Suomen erityisetu on se, että alueemme väestö vastaa hyvin koko Suomea. Keski-Suomi sijoittuu erilaisissa kansallisissa hyvinvointimittareissa lähelle koko Suomen keskiarvoa ja myös kuntien välinen suuri vaihtelu vastaa koko Suomessa esiintyvää kuntien erilaisuutta. Siksi myös Keski-Suomen palvelurakenteet ovat muodostuneet moninaisemmiksi kuin muissa maakunnissa. Hyvät puitteet monialaiselle ja organisaatiorajapinnat ylittävälle tarkastelulle tarjoaa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO.

Webinaarin tallenne on katsottavissa täältä.

Lisätietoja

Päivi Fadjukoff
Verkostopäällikkö
+358 50 518 1410
paivi.fadjukoff@jyu.fi