Torstaina 6.5. järjestetyssä KEHO-webinaarissa kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja Jyväskylän yliopiston eri tieteenaloilla tehtävästä hyvinvoinnin tutkimuksesta. Jyväskylän yliopisto on osoittanut KEHO-postdoc-rahoitusta hyvinvoinnin tutkimukseen, mikä tukee yliopiston strategiaa ”osaava ja hyvinvoiva ihminen”.  

KEHO järjesti yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa 6. toukokuuta KEHO-webinaarin teemalla ”Tutkitusta tiedosta hyvinvointitekoihin”. Strategiansa ”osaava ja hyvinvoiva ihminen” mukaisesti Jyväskylän yliopisto luo edellytyksiä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille läpi koko elämänkulun, aina varhaiskasvatuksesta ikääntymiseen asti. Strategiakauden alkaessa 2019 yliopisto osoitti KEHO-postdoc-rahoitusta hyvinvoinnin tutkimukseen eri tiedekunnissa tukeakseen alan tulevaisuutta ja nuoria tutkijoita.

KEHO-webinaarissa kuultiin KEHO-postdoc-rahoitusta saaneiden, eri tieteenaloja ja näkökulmia edustavien tutkijoiden tutkimuksesta ja tuloksista. Lisäksi webinaarissa johdateltiin yliopiston strategisen hyvinvointialan yhteistyön syventämiseen ja esiteltiin uusi School of Wellbeing -toimintamalli (JYU.Well), joka luodaan tukemaan eri alojen hyvinvointitutkimuksen ja -koulutuksen yhteistyötä ja vaikuttavuutta.

– Jyväskylän yliopiston eri tieteenalojen vahvuudet ja hyvin erilaiset näkökulmat hyvinvointiin ovat monialaisen keskisuomalaisen hyvinvointiosaamisen ydintä. Yliopiston hyvinvointiosaamisen rakenteen vahvistaminen tieteenalojen välisen yhteistyön tueksi voimistaakin koko KEHOa, iloitsee KEHOn päällikkö Päivi Fadjukoff.

Päivi Fadjukoff avasi tilaisuuden kertoen KEHOn toiminnasta, keskisuomalaisen hyvinvointiosaamisen vahvuusalueista sekä esitellen tapahtuman kulun. Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen kuvasi yliopiston hyvinvointiin painottuvaa strategiaa ja yliopiston näkökulmaa hyvinvointitutkimuksen monialaiseen kehittämiseen. KEHOn puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin puolestaan korosti puheenvuorossaan, että uudistuva sote-sektori ja hyvinvointityö tarvitsee monialaisuutta, eri alojen toimijoiden yhteistyötä ja tutkimukseen tukeutuvaa johtamista.

Päivi Fadjukoffin esitysmateriaali: Tutkitusta tiedosta hyvinvointitekoihin (pdf)
Keijo Hämäläisen esitysmateriaali: Jyväskylän yliopisto hyvinvointitutkimuksen monialaisena kehittäjänä (pdf)

 

Eri tiedekuntien näkökulmia hyvinvoinnin tutkimukseen

Webinaarissa kuultiin seuraavaksi neljä puheenvuoroa KEHO-postdoc-rahoitusta saaneista tutkimuskokonaisuuksista:

Liikkuva ja luova yliopistoyhteisö -hanke (LiLY). Tutkijatohtori Matti Munukka (liikuntatieteellinen tiedekunta) kertoi LiLY-hankkeesta, jonka tarkoituksena on tukea yliopiston henkilöstön hyvinvointia liikunnan avulla. Yliopiston henkilöstö saa käyttää työtehtävien salliessa liikuntaan viikoittain kaksi tuntia työaikaa. Hankkeen toimintaan kuuluvat mm. Likesin kanssa järjestettävät työhyvinvointia liikunnan avulla monipuolisesti tukevat kampanjat. Kommenttipuheenvuorossa oli testauspäällikkö Jarmo Heiskanen Likesiltä.
Esitysmateriaali: Liikkuva ja Luova Yliopistoyhteisö (LiLY) -hanke (pdf)

 

Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöihin. Tutkijatohtori Pilvi Hämeenaho (humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) ja yliopistonlehtori Miia Sainio (kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta) kertoivat tiedekuntien välisestä tutkimushankkeesta, jossa tarkastellaan yhteisöllistä hyvinvointityötä kouluissa Keski-Suomessa. Tutkimushankkeen tavoitteena on löytää hyviä esimerkkejä ja toimintamalleja koulujen hyvinvointityöstä ja oppia ymmärtämään paremmin hyvinvointityön rakentumista sekä sitä, minkälaisia mahdollistajia ja esteitä sillä on. Kommenttipuheenvuorossa oli oppimisen ja tuen asiantuntija Anne Heino Jyväskylän kaupungilta.
Esitysmateriaali: Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön (pdf)

 

Markkinoinnilla terveys- ja hyvinvointihaasteiden kimppuun. Tutkijatohtori Heini Taiminen (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu) esitteli sosiaalisen markkinoinnin hyödyntämistä nuorten hammasterveyden edistämisessä. Taimisen tutkimushankkeessa on tunnistettu useita sosiaalisen markkinoinnin keinoja, joiden avulla voidaan lähteä edistämään nuorten hammasharjausaktiivisuutta. Kommenttipuheenvuorossa oli Kirsi Autonen-Honkonen Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden suun terveydenhuollosta.
Esitysmateriaali: Markkinoinnilla terveys- ja hyvinvointihaasteiden kimppuun: case nuoret ja hampaiden harjaus (pdf)

 

Datasta terveysälyä. Tutkimuskoordinaattori Sami Äyrämö (informaatioteknologian tiedekunta) esitteli, miten terveysdataa voidaan hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tutkimushankkeissa hyödynnetään mm. koneoppimiseen pohjautuvia ennustemalleja ja data-analytiikkaa. Kommenttipuheenvuorossa oli kirurgian professori, vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Esitysmateriaali: Terveysälyä datasta (pdf)

 

School of Wellbeing yhteistyötä vahvistamaan

Tapahtuman päätteeksi humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Minna-Riitta Luukka esitteli School of Wellbeing -toimintamallia, joka tullaan tuntemaan myös tunnisteella JYU.Well. Sen tavoitteina on vahvistaa hyvinvointiosaamisen monitieteistä yhteistyötä ja tutkimuksen vaikuttavuutta sekä koota yhteen eri tiedekunnissa tehtävää hyvinvoinnin tutkimusta ja koulutusta. Lisäksi sen kautta luodaan mahdollisuuksia ja toimintaympäristöjä monitieteiseen tutkimukseen ja koulutukseen sekä tavoitellaan toiminnan vaikuttavuuden lisäämistä. School of Wellbeing -toimintamalli muodostaa parin School of Resource Wisdomin kanssa. KEHO tulee toimimaan School of Wellbeing -toimijoiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden tukena ja kanavana.

Esitysmateriaali: JYU.Well – School of Wellbeing vahvistamaan hyvinvointiosaamisen monitieteistä yhteistyötä ja tutkimuksen vaikuttavuutta (pdf)