Keski-Suomen kunnat ovat hakeneet valtionavustuksia sote-uudistuksen toteutukseen. Rahoitusta on haettu kahteen eri kokonaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että rahoituspäätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeella kehitetään Keski-Suomen nykyisistä terveyskeskuksista laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, josta keskisuomalainen asukas saa palvelunsa sujuvasti. Kehittämistyöllä halutaan varmistaa, että palvelut vastaavat asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Keski-Suomen hankkeen kärkinä on vastaanottotoiminnan kehittäminen hoitoonpääsyn parantamiseksi, jonojen purku mm. etäpalveluiden avulla, yhteisesti määritellyt palvelu- ja hoitoketjut mm. mielenterveys- ja päihdepalveluis sekä eri ammattilaisten yhteistyön kehittäminen lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Ohjelma toteutetaan vuosina 2020–2022. Mukana ovat kaikki Keski-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät.

Keski-Suomen sote-rakennehankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan sote-toimijoiden yhteistyötä, määritellä ja yhtenäistää palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä organisaatioiden johtamiseen ja kustannustenhallintaan liittyviä toimintamalleja ja -prosesseja sekä valmistella niitä tukevien teknologisten ratkaisujen ja yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönottoa. Hankkeessa aloitetaan myös valmistelut järjestämisvastuun siirtoon perustettavalle maakunnalle. Rakenneuudistuksen valmistelua toteutetaan vuosina 2020–2021. Lähes kaikki Keski-Suomen kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat ilmaisseet olevansa mukana hankkeessa.

 

Hankehakemukset tehty kuntien ja kuntayhtymien yhteistyönä

Hankehakemuksia on valmisteltu kaikkien kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajien yhteistyönä. Tavoitteeksi on asetettu arjesta nousevat yhteisesti tunnistetut ongelmat, joihin Keski-Suomessa on tartuttava perustason hoitoonpääsyn parantamiseksi ja perustason palveluiden vahvistamiseksi.

Keski-Suomen hankkeille haettu rahoitus on yhteensä noin 13 miljoonaa euroa. Keskeinen edellytys rahoituksen myöntämiselle on väestöpohja, jonka tulee kattaa 80 % maakunnan asukkaista. Kunnilta on pyydetty virallisia päätöksiä lähteä mukaan hankkeisiin ja ne on toimitettu molempien hankkeiden osalta jo siten, että väestöpohjavaatimukset täyttyvät.

 

Projektityöntekijöiden haku käynnistyi

Vaikka rahoitusta haetaan kahdelle eri kokonaisuudella, alueellinen valmistelu muodostaa yhden kokonaisvaltaisen hankekokonaisuuden, jonka hallinnoijana toimii Jyväskylän kaupunki. Jyväskylän kaupunki on eilen käynnistänyt laajan projektityöntekijöiden rekrytoinnin uudistamistyön toteuttamiseksi vuosina 2020-2022. Tehtävien täyttö edellyttää, että ministeriö myöntää hankkeille rahoituksen.

Haettavia tehtäviä on reilu 20.  Hankkeisiin haetaan projektityöntekijöitä, projektipäällikköjä, ohjelmapäällikkö, talouspalvelupäällikkö, viestintäasiantuntija, hankejohtaja ja hankesihteeri. Hankejohtajan hakuaika päättyy 2.6. ja muiden tehtävien hakuaikana 3.6. Haettavat tehtävät löytyvät verkosta.

 

Lisätietoja:

Hankehallinnoijan edustaja, Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sisällöt: Muuramen palvelujohtaja Simo Oksanen, p. 040 552 1263

Rakennehankkeen sisällöt: Saarikan SoTe-kuntayhtymäjohtaja Mikael Palola, p. 044 4598 561