Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyön pitkiä perinteitä vahvistetaan 3.9.2020 solmittavalla kumppanuussopimuksella. Monialainen tiedeyliopisto sekä valtakunnallisesti merkittävä keskussairaala ja sairaanhoitopiiri muodostavat yhdessä Keski-Suomeen omaleimaisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimusympäristön, jota tukee molempien osapuolten aktiivinen verkostoyhteistyö Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä KEHO.

Sopimuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä osapuolten väliselle syvenevälle integraatiolle ja yhteistoiminnalle ja siten rakentaa yhteistä, kyvykkyyttä yhteisen tutkimus- ja osaamiskeskuksen perustamiseksi.

– Keski-Suomen sairaanhoitopiiri saa huomattavaa lisäarvoa Jyväskylän yliopiston vahvasta monialaisesta tutkimusperinteestä, korkealaatuisesta tieteellisestä tutkimuksesta sekä mahdollisuudesta syventää asiantuntijoidemme osaamispohjaa, summaa sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. – Yhteistyön kautta voimme hyötyä myös yliopiston hyvistä tutkimus- ja innovaatiopalveluista.

– Jyväskylän yliopisto arvostaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vahvaa lääketieteellistä sekä käytännön lääketieteeseen ja hoitotyöhön niveltyvää tutkimus, kehittämis- ja koulutusosaamista, joka täydentää erinomaisesti “Osaava ja hyvinvoiva ihminen” -strategiamme mukaista monialaista tutkimustyötä, kuvailee rehtori Keijo Hämäläinen. – Lainsäädännön uudistuttua mahdollistamaan potilastiedon tutkimuskäyttö haluamme lisätä mahdollisuuksia hyödyntää sairaanhoitopiirin erittäin moderneja ja jatkuvasti kehittyviä data-alustoja sekä niiden tuottamaa tietoa entistä paremmin myös tutkimuksessa.

Uuden sairaala Novan avaamisen mahdollistama monipuolisen hyvinvointiyhteistyön rakentaminen sairaalan aiempiin tiloihin Kukkulalla tarjoaa mahdollisuuksia ja puitteita konkreettisen monialaisen yhteistyön rakentamiseen. Osapuolet näkevätkin tiivistyvän keskisuomalaisen osaamisyhteistyön merkittäväksi panokseksi myös valtakunnallisessa mittakaavassa. Tästä panoksesta avataankin keskustelu jo sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa, jonka avaa sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kertomalla hyvinvoinnin ja terveyden osaamisen kansallisista kehittämistarpeista ja tulevaisuuden suunnista.

Kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestetään ajankohtaisen koronatilanteen vuoksi pienimuotoisena kutsuvierastilaisuutena.

 

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Minna Ruoranen, KSSHP
minna.ruoranen@ksshp.fi
040 594 6212 tai 014 269 2794

Senior Advisor Päivi Fadjukoff, JY
paivi.fadjukoff@jyu.fi
050 5181410