Sairaala Novaan kokoontui perjantaina 17.2.2023 lähes 50 taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten asiantuntijaa seminaariin: ”Tutkittu tieto kulttuurin ja taiteen vaikutuksista”.

– Taide on väline ihmisyyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen, tunteiden kanssa työskentelyyn muutoksissa ja uuden edessä – tilanteissa, jollaisissa sairaalassa usein ollaan, kuvaa tutkija, FT Sari Kuuva, Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta.

Taide tukee hyvinvointia ja jaksamista

Luovuus ja taide koskettavat kaikenikäisiä, ja juuri sairaaloissa oleva taide on helposti saavutettavissa ja tasavertaisesti saatavilla juuri silloin, kun hyvinvoinnin tukea tarvitaan parantumiseen ja voimien keräämiseen.

Keski-Suomessa koetaan, että taide tekee myös hyvinvointialueesta ja Sairaala Novasta vetovoimaisen ja miellyttävän työpaikan, jossa taide osana työtä tukee paitsi asiakkaita, myös henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Musiikki, sanataide, draama tai esimerkiksi tanssi tai muu luova liike eivät vielä ole vakiinnuttaneet asemaansa hoidon rakenteissa, vaikkakin hyviä kokemuksia niiden käytöstä on esimerkiksi kokeiluiden ja harjoittelujaksojen myötä.

Itä-Suomen Hyvinvointivoimalassa aikaansaaduista tuloksista kertoi sen kehittäjä Eeva Mäkinen. Jamkin Nina Loimusalo-Lipiäinen ja Riikka Karvonen esittelivät yhtenä esimerkkinä rentoutuksessa hyödynnettäviä, luonnollista hengitysrytmiä tukevia musiikkikappaleita, joita on kehitetty ”Musiikista etähoivaa ja terveyttä” -hankkeessa.

Osallistavaa taidetta yhteistyössä

Taiteen, tutkimuksen ja hyvinvoinnin ammattilaiset kokivat, että taiteen mukanaolo hoitotyössä kunnioittaa hoidettavaa kokonaisvaltaisena ihmisenä. Keski-Suomen hyvinvointialue onkin käynnistämässä osallistavan taiteen suunnitelman rakentamisen, ja hyvinvointikoordinaattori Susanna Mutanen kutsui kaikki osapuolet vuoropuheluun parhaan mahdollisen kokonaisuuden syntymiseksi.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Keski-Suomen Taikusydän-verkosto, Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYU.Well, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO sekä Keski-Suomen hyvinvointialue.

Seminaarin esitysmateriaali

Tapahtuman esitysmateriaali on nyt saatavana -> Tutkittu tieto kulttuurin ja taiteen vaikutuksista -esitysmateriaali

Lisätietoja

Päivi Fadjukoff, KEHOn päällikkö
paivi.fadjukoff@jyu.fi, +358 50 5181410