Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoituksen LIKES-tutkimuskeskuksen Hyvinvointia lukioon -kokeiluhankkeelle. Äänekosken lukiossa toteutettavan hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden taitoja huolehtia omasta jaksamisestaan riittävän unen, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin avulla.

Viime vuosina opiskelijoiden stressi, uupumus ja mielialaoireet ovat lisääntyneet merkittävästi (Kouluterveyskysely 2017). Huolta aiheuttavat myös puutteet liikunnan ja unen määrässä. Syinä edellä mainittuihin nähdään muun muassa liiallinen kuormitus, epävarmuus tulevaisuudesta ja suorituskeskeisyys, joka on levinnyt työelämästä yhä nuorempiin ikäryhmiin.

Tavoitteena pysyvä toimintamalli hyvinvoinnin tukemiseksi

Hyvinvointia lukioon -hankkeessa opiskelijoiden hyvinvointia halutaan edistää vertaisuuden näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään hyvinvointitutor-koulutus ja sitä kokeillaan ensimmäistä kertaa tulevana syksynä Äänekosken lukiossa. Koulutuksesta opiskelijat saavat itselleen kurssimerkinnän osana tutor-opintojaan. Hyvinvointitutoreiden tehtävänä on toteuttaa erilaisia hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä omassa oppilaitoksessaan käytännössä sekä välittää opiskelijoiden kuulumisia ja huolenaiheita opiskelijahuoltoryhmälle.

– Lukion opiskelijakuntaan luodaan lisäksi oma hyvinvointiryhmä, joka koostuu tutoropiskelijoista, opiskelijakunnan hallituksen jäsenistä sekä opiskelijahuoltoryhmän ammattilaisista. Hyvinvointiryhmä suunnittelee ja tukee hyvinvointitutoreiden työtä, PsT ja terveyden edistämisen asiantuntija Anu Kangasniemi LIKES-tutkimuskeskuksesta kertoo.

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä rakenne sekä tuottaa selkeä toimintamalli opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeessa edistetään erityisesti niiden nuorten hyvinvointia, jotka kokevat opiskelu-uupumusta ja väsymystä tai liikkuvat terveyden kannalta riittämättömästi.

– Tarkoituksena on tukea oppilaitoksen toimintakulttuurin muutosta hyvinvointia tukevaksi varhaisen puuttumisen mukaisesti. Näin hankkeen tavoitteet tukevat samalla lakisääteistä yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä, jonka painopiste on juuri terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, Kangasniemi sanoo.

Lisätietoja:

Anu Kangasniemi
terveyden edistämisen asiantuntija, PsT
LIKES-tutkimuskeskus
anu.kangasniemi@likes.fi
p.020 762 9520

www.likes.fi