Yksinäisyyden kokemus on valitettavan yleistä nuorten ja nuorten aikuisten piirissä, ja koronan myötä luvut ovat yhä kasvaneet. Jo ennen koronapandemiaa Jyväskylässä ja laajemmin Keski-Suomessa onkin käynnistynyt useita toimia nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

KEHOn lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän (LaNuPe) organisoimassa webinaarissa tutustuttiin neljään kehityshankkeeseen ja rakennettiin monipuolisia yhteistyörihmastoja toimijoiden välille. Korona-aikaankin sopivasti nuorten hyvinvoinnin tukemiseen etsitään tukea vahvasti myös digitalisaatiosta.

Nuorten monialaisten palveluiden kehittämistä Jyväskylän keskustaan avautuvassa Nuorten talossa esitteli hankepäällikkö Tuija Kautto, joka kutsui nuorten kanssa toimivia ja nuorten palveluita järjestäviä tahoja ideoimaan yhteistyötä. Työpajassa pohdittiin monialaisen työn mahdollisuuksia ja toisaalta haasteita yhteensovittavalle johtamiselle ja viestinnälle, sekä nuorten ja vanhempien aitoa osallisuutta. Keskeistä on yhteisen tavoitteen kirkastaminen.

Suomen Punaisen Ristin Kaveritaitoja-ohjelmaa esitteli sitä Länsi-Suomen alueella koordinoiva Anja Saksola. Ohjelmaan voi tutustua YouTube-videon kautta. Työpajassa pohdittiin ja löydettiin tapoja hyödyntää ohjelmaa itseopiskeluna, parin kanssa tai osana ryhmätoimintaa esimerkiksi oppilaitoksissa. Seuraava Kaveritaitoja-ohjelman koulutus järjestetään torstaina 6.5. klo 17-19.30 ja verkkoryhmiin ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä.

Erityisesti mielenterveyden pulmien kanssa kamppaileville ja niistä toipuville kehitettyä, vapaasti saatavana olevaa Ylitse MentorApp -sovellusta esitteli Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankekoordinaattori Merja Angle. Hän kertoi mobiilisovellusten monista mahdollisuuksista nuorten tunnetaitojen edistämisessä. Lisää ideoita ja ajatuksia Ylitse MentorApp-sovelluksen käyttöön toivotaan edelleen täällä!

MLL:n Järvi-Suomen piirin Selviydytään kiusaamisesta -projektin Jenny Saksola ja Sanni Vaskinen kertoivat verkkovertaisryhmissä tarjottavasta tuesta kiusaamista kokeneille nuorille. Työpajassa tätä uutta toimintamuotoa kiusaamiskokemuksen käsittelyyn turvallisessa vertaisryhmässä kehitettiin monialaisesti.

Webinaari koettiin antoisaksi ja hyödylliseksi, ja seuraavia webinaareja suunnitellaankin jo syksyksi:

  • perjantaina 10.9. klo 13–15.30 teemana on vanhempien tuki
  • perjantaina 12.11. klo 13–15.30 käsitellään osallisuutta, saavutettavuutta sekä lasten ja nuorten erityistä tukea.

LaNuPe-teemaryhmä pyytää asiasta kiinnostuneita ilmoittamaan halukkuutensa työpajatyöskentelyn vetäjäksi näihin webinaareihin!

 

Tutustu 26.3. järjestetyn webinaarin materiaaleihin:

 

Lisätietoja:

Päivi Fadjukoff
paivi.fadjukoff@jyu.fi

Kaisa Koivuniemi
kaisa.koivuniemi@likes.fi