Keski-Suomessa halutaan panostaa hyvinvointiin yhä vahvemmin. Keskisuomalaiset hyvinvoinnista kiinnostuneet toimijat ovat koonneet laajan ja monialaisen verkoston, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO).

KeHOn toimijat edistävät hyvinvointia tutkimuksen, koulutuksen, innovaatioiden ja yritysyhteistyön kautta alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. KeHO tekee keskisuomalaisen hyvinvointiosaamisen näkyväksi ja haluaa löytää uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja hyvinvointiongelmien ratkaisemiseen.

Keskisuomalaisessa hyvinvointiosaamisessa ja KeHOssa on kansallisesti ja kansainvälisesti poikkeuksellista etenkin vahva liikunnan, liikkumisen ja urheilun asiantuntemus. Lisäksi hiljattain julkaistussa valtioneuvoston selvityksessä KeHO nähdään esimerkillisenä keskisuomalaisena toimintamallina sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamisessa.

Kansallisessa Liikuntafoorumissa 28.–29.10. Jyväskylän Paviljongissa KeHOn laaja hyvinvointiosaaminen on monin tavoin esillä. Liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Tapahtuman paikallisena järjestäjätahona toimii Keski-Suomen Liikunta (KesLi) ry, joka on yksi KeHO-organisaatioista. Liikuntafoorumin avaavat tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen ja kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

KeHOlla on tapahtumassa yhteensä 11 näyttelypistettä, joissa asiantuntijaverkoston toimintaan voi tutustua tarkemmin. Lisäksi Liikuntafoorumin ohjelmaosiossa äänessä ovat useat KeHOn asiantuntijat. Alle on koottu tarkempaa tietoa tapahtuman KeHO-organisaatioista.

 

  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edistyksellinen liikunnan sisällyttämisessä osaksi hoitoketjuja. Sairaanhoitopiirissä haetaan parhaillaan ennakkoluulottomia uusia avauksia tähän. KSSHP:n Liikuntalääketieteen poliklinikka on ainoana Suomessa keskittynyt tavallisten ihmisten hyvinvoinnin tukemiseen liikunnalla. Liikunnalla on tutkitusti terveysvaikutuksia sekä sairauksien ennaltaehkäisyssä että hoidossa, niin tuki- ja liikuntaelin-, sydän- ja verenkierto- kuin elintapasairauksissakin. Liikunnasta on myös tutkittua hyötyä masennuksen ja jopa tiettyjen syöpätautien hoidossa. (Lauri Alanko, lauri.alanko@ksshp.fi, puh. 050 471 5265)

 

  • Jyväskylän yliopiston uuden strategian keskipisteessä on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Jyväskylän yliopistossa on Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Tiedekunnan monitieteisen tutkimus- ja koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia. Liikuntafoorumin ohjelmassa on apulaisprofessori, ”lihastohtori” Juha Hulmin luento ”Liikuntaa tiedolla ja taidolla vai tuurilla ja humpuukilla?”. (Martta Walker, martta.a.walker@jyu.fi, puh. 040 805 4717)

 

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMKilla on monialaisen kuntoutuksen alueella merkittävä koulutustehtävä, TKI-toiminta ja palveluliiketoiminta. Toiminnan keskiössä on mm. ihmisen toimiva arki; aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus, asiakas- ja palveluohjaus sekä teknologia / toimintaympäristöjen uudistaminen. JAMKin hyvinvointiyksikössä käynnistyy ensi syksynä ensimmäistä kertaa Master-tasoinen Sport and Exercise Physiotherapy-koulutus.  Englanninkielellä toteutettava koulutus antaa master-pätevyyden alalla jo toimiville fysioterapeuteille ja hyvän mahdollisuuden toimia myös kansainvälisissä tehtävissä mm. urheilujoukkueiden tukena. (Sanna Sihvonen, sanna.sihvonen@jamk.fi, puh. 040 7274085)

 

  • Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi) on yksi Suomen viidestätoista Liikunnan aluejärjestöstä ja toiminta-alueena on Keski-Suomen maakunta. KesLin perustehtävä on keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla. KesLin jäsenyhdistykset ovat pääasiallisesti keskisuomalaisia urheilu- ja liikuntaseuroja. Tavoitteena on liikuntapalveluja tarjoavien paikallisten tahojen elinvoimaisuus ja osaaminen sekä niiden valmius vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. (Petri Lehtoranta, petri.lehtoranta@kesli.fi, puh. 050 533 3858)

 

  • Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin missiona on, että suomalaiset liikkuisivat riittävästi. LIKES toteuttaa monitieteistä tutkimusta, tekee aktiivista poikkihallinnollista asiantuntijatyötä ja koordinoi valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia (Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Kunnossa kaiken ikää). LIKESin asiantuntijat näkyvät Liikuntafoorumin ohjelmassa: Kaarlo Laine, Salla Turpeinen ja Virpi Inkinen esittelevät kuinka liikunnan ja hyvinvoinnin tietopohjaa sekä tiedolla johtamista voidaan vahvistaa Keski-Suomen kunnissa. Maria Rantala kertoo, millaisella viestinnällä suomalaisia on yritetty saada liikkeelle vuosikymmenten varrella ja minkä pitäisi muuttua. (Eino Havas, eino.havas@likes.fi, puh. 050 060 5527)

 

  • Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU kehittää suomalaista huippu-urheilua tutkimuksella, kehitystyöllä ja asiantuntijatoiminnalla koko urheilijan polulla. Vaikka painopiste on huippu-urheilumenestyksen parantaminen, KIHU toteuttaa mm. liikuntaharrastamisen väestökyselyjä ja tekee urheiluakatemiaohjelman ja urheiluyläkoulukokeilun seurantaa ja arviointia. Liikuntafoorumissa erikoistutkija Outi Aarresola pitää esityksen seuratoiminnan tietoperustaisesta kehittämisestä. Lisäksi foorumissa on mukana KIHUn ja Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtonen kommentoimassa elintapavalinta-asioita. (Riku Valleala, riku.valleala@kihu.fi, puh. 050 328 1174)

 

  • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää, ja kouluttaa mm. tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan osaajia. Gradian uusi avaus on hiljattain käynnistynyt yhteistyö Kuortaneen Urheiluopiston kanssa liikunta-alan opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi Jyväskylässä ja Keski-Suomessa. Lisäpotkua uudelle koulutustarjonnalle tuo laaja ja syvälle menevä EduFutura-yhteistyö Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston kesken, jossa uusien liikunta-alan ammatillisten tutkintojen suorittajilla on mahdollisuus myös tehdä tutkinnon osia korkeakoulutuksessa. (Riitta Saarinen, riitta.saarinen@gradia.fi, puh. 040 341 6380)

 

  • Metsähallitus toteuttaa ”Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen” -terveyden edistämisen ohjelmaansa, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka. Metsähallituksen tavoitteena on mm. parantaa viherjatkumoa ja rakentaa palvelupolku Jyväskylän seudun lähiluonnosta kansallispuistoihin (Etelä-Konnevesi, Isojärvi, Leivonmäki, Pyhä-Häkki, Salamajärvi). Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä saamalla ihmiset, joilla ei ole ollut liikunnallista elämäntapaa ja/tai jotka ovat vieraantuneet luonnosta, hyödyntämään Keski-Suomen luontokohteita. Liikuntafoorumin ohjelmassa erikoissuunnittelija Liisa Kajala on kommentoimassa asiakaslähtöisen tiedon hyödyntämistä liikunnassa. (Tiina Hakkarainen, tiina.hakkarainen@metsa.fi, puh. 040 767 3038)

 

  • Lipas.fi on liikuntatieteellisen tiedekunnan ylläpitämä valtakunnallinen liikuntapaikkatietokanta. Lipas.fi tarjoaa kattavan tiedon Suomen liikuntaolosuhteista avoimena datana. Lipas-järjestelmään kerätään tiedot Suomen liikuntapaikoista, ulkoilureiteistä ja virkistysalueista kattavine sijainti- ja ominaisuustietoineen. Tietokanta tarjoaa mm. helppokäyttöiset visualisoinnit ja laskelmat liikuntaolosuhteista kunnissa. Järjestelmää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö veikkausvoittovaroista. (Kirsi Vehkakoski, kirsi.vehkakoski@jyu.fi, puh. 0400 247 980)

 

  • Hippos2020 on uuden vuosikymmenen liikunta- ja hyvinvointikeskus, joka rakennetaan kaupunkiympäristöön Jyväskylään keskelle Suomea. Uusi investointi synnyttää Suomeen kansainvälisesti ainutlaatuisen keskittymän, joka yhdistää liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja tutkimuksen sekä alojen teknologisen tuotekehityksen tiiviiksi kokonaisuudeksi. Pohjoismaiden suurin sisäliikuntakeskus muodostuu 7000 hengen monitoimiareenasta harjoitusjäineen, Hippos-keskuksesta, Liikuntakeskuksesta, jossa on 2500 hengen Mid-areena, Voimistelutalosta sekä 5000 hengen jalkapallostadionista. (Kari Halinen, kari.halinen@jkl.fi, puh. 050 573 7034)

 

 

Koko Liikuntafoorumin ohjelma täällä.

 

Lisätietoja KeHOsta:
verkostopäällikkö Janne Laitinen, janne.laitinen@jamk.fi, puh. 0400 976 751
viestinnän asiantuntija Emma-Reetta Hämäläinen, emma-reetta.hamalainen@likes.fi, puh. 040 162 9095

Katso KeHOn toimijat täältä.

Lisätietoja tapahtumasta:
aluejohtaja Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta ry, petri.lehtoranta@kesli.fi, puh. 050 533 3858
suunnittelija Saku Rikala, valtion liikuntaneuvosto, saku.rikala@minedu.fi, puh. 029 533 0042

Kansallinen Liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Foorumin tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

Liikuntafoorumin järjestävät yhteistyössä valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö, Yleisradio, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea. kesli.fi/liikuntafoorumi