Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO on julkaissut videosarjan keskisuomalaisesta hyvinvointiasiantuntijuudesta. Kuudessa videossa ääneen pääsee toistakymmentä hyvinvoinnin asiantuntijaa.

KEHOn kanavissa on hiljattain julkaistu videosarja keskisuomalaisesta hyvinvointiasiantuntijuudesta. Keskisuomalaista hyvinvointiosaamista esittelee näkökulmia hyvinvointiin kuudessa teemallisessa videossa, joissa asiantuntijat kertovat ajankohtaisista, heidän työhönsä tai tutkimukseensa liittyvistä hyvinvoinnin ilmiöistä. Videosarjan jaksot pohjautuvat tunnistettuihin keskisuomalaisen hyvinvointiosaamisen vahvuuksiin.

Videosarjaan haastateltiin eri tavoin hyvinvointia edistäviä asiantuntijoita, joiden työ liittyy KEHO-organisaatioiden toimintaan. Haastattelujen kautta videosarja avaa hyvinvointiosaamisen asiantuntijuutta, monipuolisuutta sekä vahvuuksia Keski-Suomen alueella. Videoissa käsitellään tarkemmin mm. oppilaitosten hyvinvointitoimintaa, perhekeskusnäkökulmaa, luonnon hyvinvointivaikutuksia, ikääntyvien hyvinvointia tukevia tutkimuksia ja hankkeita, liikunnan merkitystä sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä monialaisen yhteistyön, digitaalisten palveluiden ja järjestöjen roolia hyvinvoinnin edistämisessä.

Keskisuomalaista hyvinvointiosaamista -videosarja on julkaistu KEHOn verkkosivuilla sekä Twitter-, Facebook- ja YouTube-tileillä.

Katso jaksot soittolistasta artikkelin alusta tai alta!

Hyvinvoinnin talo Casa Salutis

Lasten nuorten ja perheiden hyvinvointi

Monialainen kuntoutus ja liikuntalääketiede

Digitaaliset palvelut ja verkostot

Luontohyvinvointi

Ikääntyvien hyvinvointi