Tarjolla 3000 euroa ratkaisuidealle nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden tukemiseksi – nyt haussa pulmia ja niiden ratkaisijoita! 


Onko mielessäsi nuorten mielen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan parantamiseen liittyvä ongelma, joka kaipaisi ratkaisua? Tai jopa ratkaisuidea, jota haluat pallotella nuorten ja eri alan asiantuntijoiden kanssa? Oletko valmis myös kokeilemaan ideaa käytännössä, mikäli siihen tulisi mahdollisuus?
Mikäli vastaus on kyllä, ilmoita pulmasi äänestykseen joulukuun aikana. Eniten kiinnostusta herättäneet pulmat pääsevät ratkaistavaksi 5.2.2020 järjestettävään yhteiskehittämistapahtumaan, jossa toteuttamiskelpoiset ratkaisut voivat saada 3000 euron rahoituksen.

Jyväskylän seudun nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneiden toimijoiden ideoima hanke valittiin mukaan Sitran 100 päivän hyvinvointihaaste -pilottiin, jonka kärkenä ovat erityisesti nuorten elämänhallinta ja mielenterveys. Hyvinvointihaasteellaan Sitra haluaa innostaa kaupunkiseutuja yhdessä innovoimaan ratkaisuja suomalaisten hyvinvointia kuormittaviin ongelmiin sekä kehittämään hyvinvointiekosysteemejä.

Jyväskylän hanke valmisteltiin ja toteutetaan Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHOn Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän toimijoiden yhteistyönä. Toimintamalli pohjautuu alueen voimavaroihin, ratkaisua vaativiin kipukohtiin ja osaamiseen. Toimet etenevät seuraavasti:

1. Joulukuun aikana kerätään ratkaistavaksi nuorten elämänhallinnan ja mielen hyvinvoinnin pulmakohtia, jotka voivat liittyä esimerkiksi yksinäisyyteen, harrastusten puutteeseen, erilaisiin riippuvuuksiin, kiusaamiseen, masennukseen, aikuisten tuen puutteeseen, opiskelun ongelmiin, palvelujen heikkoon saatavuuteen, työttömyyteen tai syrjinnän kokemuksiin. Ratkottavia pulmia kootaan verkkokyselyllä ja niitä voi ilmoittaa kuka vain. Kaikki erilaiset toimijaryhmät ja organisaatiot sekä yksittäisetkin nuoret, vanhemmat tai muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita esittämään pulmia ratkottavaksi!

2. Pulmat tulevat äänestettäväksi Ota kantaa -palvelun kautta, ensimmäiset pulmat julkaistaan joulukuun puolivälissä. Äänestys on käynnissä 20.1.2020 saakka. Äänestämisen lisäksi voi ilmoittautua mukaan pulman ratkaisijaksi.

3. Äänestyksen tuloksena valitaan enintään neljä pulmaa jatkovaiheeseen: yhteiskehittämispäivässä 5.2.2020 Jyväskylän Veturitalleilla pohditaan konkreettisia ratkaisuja valituille pulmille. Ratkaisijatiimit saavat ideansa toteutukseen 3000 euron alkupanoksen.

Hanketta luotsaa Haukkalan säätiö, ja muita toimijoita ovat Jyväskylän kaupunki (erityisesti nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut), Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän vanhempainfoorumi, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Nuorten Suomi ry. Yrityssektoria hankkeessa edustaa Business Jyväskylä.

 

Lue lisää: Jyväskylässä etsitään ratkaisuja Keski-Suomen nuorten arjen haasteisiin 100 päivän Hyvinvointihaasteessa

 

Lisätietoja:
Päivi Fadjukoff, paivi.fadjukoff@jyu.fi, 050 5181410

Sitra: Hyvinvointiekosysteemin pilotti