Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) hyvinvointiyksikön johtava tutkija Merja Rantakokko on saanut 414 197 euron hankerahoituksen Suomen Akatemialta iäkkäiden ihmisten liikkumista tarkastelevaan tutkimukseen.

Kävelyn muutokset eri ympäristöissä ja yhteydet ulkona liikkumisen mahdollisuuksiin vanhuudessa (GaitAge)- tutkimus tuottaa uutta tietoa yksilö – ympäristö -vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä iäkkäiden ihmisten liikkumismahdollisuuksiin. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa.

– Ikääntymisen myötä kävelyssä tapahtuu paljon muutoksia. Esimerkiksi askelpituus lyhenee ja kävelyn tahti muuttuu, ja näiden tiedetään ennustavan kävelyvaikeuksien kehittymistä. Aiemmin näitä kävelyssä tapahtuvia muutoksia on voinut tutkia vain laboratorioympäristössä, mutta nyt uusi sensoriteknologia mahdollistaa kävelyanalytiikan luonnollisissa ympäristöissä, hankkeen vastuullinen tutkija Merja Rantakokko toteaa.

Ympäristön merkitys liikuntaan osallistumisen mahdollistajana tai estäjänä on todettu useissa tutkimuksissa. Aiemmat tutkimukset eivät ole kuitenkaan pystyneet osoittamaan yksilötasolla, miten ympäristö suoranaisesti vaikuttaa kävelyn muutoksiin.

– Haluamme selvittää, miten iäkkään ihmisen kävely muuttuu silloin, kun kävellään mäkisessä maastossa, ulkona tasaisella pinnalla sekä ihmisen oman kodin ympäristössä, joka on liikkujalle tuttu. Lisäksi selvitetään, miten nämä kävelynmuutokset näkyvät ihmisten elinpiirin laajuudessa. Tutkimus tuottaa meille tärkeää tietoa liikkumisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen sekä esimerkiksi kuntoutusympäristöjen valintaan, Rantakokko jatkaa.

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on myöntänyt rahoituksen 83 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä 87 osahanketta. Toimikunta käyttää rahoitukseen lähes 40 miljoonaa euroa. Kaikista hankehakemuksista noin 18 prosenttia sai rahoituksen. Katso Suomen Akatemian tiedote:

https://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2020/bty-toimikunnan-valitsemissa-akatemiahankkeissa-painotettiin-tieteen-uudistumista-seka-nuoren-tutkijasukupolven-urakehitysta/

Lisätietoja:

Merja Rantakokko, johtava tutkija
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 040 656 0058
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Esko Pulliainen
Viestinnän asiantuntija
esko.pulliainen@jamk.fi
p. 040 6575 622

jamk.fi