Keskiviikkona 5.2. Jyväskylän Veturitalleilla järjestettiin Nuorten elämä ja mieli kuntoon! -yhteiskehittämistapahtuma, jossa ratkottiin nuorten kohtaamia arjen pulmia. Kaikille tapahtumassa ideoiduille ratkaisuehdotuksille jaettiin 3000 euron toteuttamisraha pulmien ratkomista varten.

Jyväskylässä on kartoitettu nuorten kohtaamia elämänhallintaan ja mielenterveyteen liittyviä haasteita osana Sitran 100 päivän hyvinvointihaastetta. Keskiviikkona 5.2. hanke huipentui Veturitalleilla järjestettyyn Nuorten elämä ja mieli kuntoon! -yhteiskehittämistapahtumaan, jossa nuorten kohtaamiin pulmiin ideoitiin yhdessä ratkaisuja.

Yhteiskehittämispäivässä haettiin ratkaisuja ajankohtaisiin pulmiin, joita oli aikaisemmin kartoitettu verkkokyselyinä. Kyselyiden pohjalta ratkottaviksi nousi neljä tärkeää näkökulmaa: nuorille kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa, edistetään nuorten ja aikuisten hyvää kohtaamista, vähennetään lukioikäisten uupumusta ja nuoren asettuminen Jyväskylään helpommaksi.

Päivän aikana ostallistujat jakautuivat pulmien mukaisesti ryhmiin pohtimaan yhdessä ratkaisuehdotuksia. Tapahtumaan osallistui yhteensä noin 50 ratkaisijaa, ja mukana oli nuoria, nuorten parissa työskenteleviä sekä eri alojen asiantuntijoita.

Ryhmissä ideoiduissa ratkaisuehdotuksissa korostuivat uusien harrastusten kokeilemisen helpottaminen, aikuisille ja nuorille suunnatut yhteiset tapahtumat, hyvinvointipääoman edistäminen osana lukio-opetusta sekä yhteisöllisten ryhmien järjestäminen Jyväskylään muuttaneille nuorille.

Kaikille ratkaisuehdotuksille jaettiin 3000 euron toteuttamisraha, jolla on tarkoitus kattaa ratkaisujen kustannuksia. Tavoitteena on, että ratkaisuehdotukset viedään käytäntöön ja niiden kautta on mahdollista löytää yhteisiä toimintatapoja ratkaisuja vaativiin nuorten haasteisiin.