KeHOssa järjestetään säännöllisesti verkostopäiviä, joihin jäsenet osallistuvat keskustelemaan vaihtelevista teemoista. Viimeisimmässä KeHOn verkostopäivässä teemana oli Yritysyhteistyö.

Perjantaina 13.9. järjestettiin KeHOn verkostopäivä, jonka teemana oli Yritysyhteistyö. Verkostopäivä pohjustaa tänä syksynä käynnistyvää KeHOn yritysyhteistyötä, jonka tavoitteena on houkutella yrityksiä tekemään hyvinvointitekoja. Verkostopäivässä haettiin ideoita siihen, millä tavoin KeHOn hyvinvointitekoja voidaan konkretisoida ja laajentaa yritysyhteistyön ja yhteiskehittämisen näkökulmista.

Verkostopäivä järjestettiin Priimuksesssa ja se toteutettiin yhteistyössä Business Jyväskylän kanssa. Tapahtumaan osallistui KeHO-organisaatioiden edustajia, Optimal Human Performance -ekosysteemin sidosryhmiä, KeHO-yhteistyöstä kiinnostuneita yrittäjiä sekä kansainvälisen ECHAlliancen edustaja Andy Bleaden. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli noin 80, ja tapahtuma varattiinkin täyteen jo etukäteen.

 

 

Konkreettista yhteistyötä yritysten kanssa

Aamupäivän kestänyt tapahtuma aloitettiin siten, että kaikki KeHOn teemaryhmät esittelivät agendaansa ja toimintaansa. Teemaryhmät olivat Lapset, nuoret ja perheet, Työikäiset – luontoteema, Liikunta ja kuntoutus, Ikääntyneiden hyvinvointi, Kehittämisympäristöt ja Meijän polku.

Päivän aikana osallistujat jakautuivat keskustelemaan sellaisiin teemaryhmiin, joiden kanssa heitä kiinnostaisi toteuttaa hyvinvointitekoja. Tarkoituksena oli hakea ajatuksia konkreettisista hyvinvointiteoista, yhteistyökuvioista sekä siitä, millaisia tavoitteita ja toiveita teemaryhmillä on. Ryhmäkeskusteluissa hyödynnettiin Howspace-alustaa, jossa oli työtilat kaikille teemaryhmille.

Lopulta teemaryhmien edustajat esittivät ryhmäkeskusteluiden lopputuloksia muille. Keskusteluissa korostui kiinnostus tehdä hyvinvointiin tähtäävää konkreettista yhteistyötä yrittäjien kanssa. Lisäksi toivottiin yrityksien haastamista, bisnesmahdollisuuksien kehittämistä, yhteisöllisen toimintakulttuurin lisäämistä ja kansainvälisten ulottuvuuksien vahvistamista.

 

Video lasten ohjaamasta taukojumpasta osallisti yleisöä Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän esityksessä.

 

KeHOn ekosysteemi kansainvälisesti kiinnostava

The European Connected Health Alliancen eli ECHAlliancen edustaja Andy Bleaden esitteli verkostopäivässä ECHAlliancen toimintaa ja pohti KeHOn ekosysteemiä kansainvälisestä näkökulmasta. ECHAlliance on Euroopan hyvinvointiallianssi, joka kokoaa globaalisti ekosysteemejä yhteen.

– KeHO on kansainvälisesti tarkasteltuna uniikki ekosysteemi, sillä se huomioi laajasti eri näkökulmat hyvinvointiin. Vastaavaa kokonaisvaltaista hyvinvoinnin näkökulmaa ei ole muualla, Bleaden sanoi.

KeHOlla olisikin mahdollisuus liittyä ECHAllianceen, mutta osallistumisen tavoista vielä keskustellaan. Harkinnassa on perustaa ECHAllianceen Pohjoismaiden ryhmä, joka voisi mahdollistaa yhteisiä tapahtumia Pohjoismaissa. Kansainvälinen kiinnostus ja globaalit kytkökset herättivät verkostopäivän osallistujissa mielenkiintoa.

– Hyvinvointi on globaali ilmiö ja kansainvälinen ulottuvuus on tärkeä. On hienoa päästä avaamaan globaaleja yhteyksiä, kommentoi Hippoksen ja Business Jyväskylän edustaja Nina Rautiainen.

ECHAlliancen edustaja Andy Bleaden pitää KeHOn ekosysteemiä globaalisti kiinnostavana.