Jyväskylän kaupunki on solminut ekosysteemiyhteistyösopimukset Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Uusien sopimusten tavoitteena on tiivistää ja sujuvoittaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä liiketoimintalähtöistä innovaatio- ja kehitystyötä.

Jyväskylän kaupunki kannustaa keskisuomalaisia hyvinvointialan yrityksiä läheisempään innovaatio- ja tutkimusyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Yritysten liiketoimintatarpeisiin vastaavan yhteiskehittämisen lisäksi ekosysteemi mahdollistaa yhteisiä kansallisen ja kansainvälisen tason rahoitushakuja sekä uusien verkostojen luomista.

Suunnitteilla yhteisiä rahoitushakuja

Suomi haluaa nostaa yritysten T&K-investointien osuutta merkittävästi vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä ekosysteemiyhteistyön tavoitteena on helpottaa ja vauhdittaa kansallisen ja kansainvälisen tason yhteisiä rahoitushakuja – kuten EU:n Horizon Europe – rahoituksen ja resurssien saamiseksi Jyväskylään.

Tämän lisäksi ekosysteemiyhteistyö luo keskisuomalaisille hyvinvointialan yrityksille uusia verkostoja ja kansainvälisiä allianssiyhteistyömahdollisuuksia.

Jyväskylässä suuri potentiaali hyvinvointipalveluiden kehittämiseen

Jyväskylän kaupunki on solminut aiemmin sopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ekosysteemin kehittämisestä, missä painopisteenä on hyvinvointi, terveyden edistäminen ja liikunta. Jyväskylässä on ainutlaatuista, kansainvälistä tunnustusta saanutta tutkimus- ja osaamispotentiaalia liikuntaan ja terveyden edistämiseen liittyen. Täällä sijaitsevat esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö sekä maailman huippuyksiköihin lukeutuva Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta.

Yhteistyöhön halutaan kutsua myös muita suomalaisia kaupunkeja. Esimerkiksi Lahden talviurheiluun liittyvien vahvuuksien ja Kuopion seudulla toteutettuihin terveydenhoidon vaikuttavuuteen perustuviin toimenpiteisiin haetaan kansallisen tason yhteistyömalleja.

Ekosysteemikeskeinen yhteistyömalli on jo käynnistänyt kiinnostavia uusia avauksia – aiemmin on julkaistu yhteistyö jalkapalloseura Athletic Clubin kanssa, jonka puitteissa tutkitaan huippu-urheilun loukkaantumisriskien ennaltaehkäisyä ja etsitään kuntouttavia käytänteitä.

Muita käytännön esimerkkejä ekosysteemiyhteistyöstä ovat tekoälyn hyödyntäminen ja datakeskustoiminnan kehittäminen suorituskyvyn mittaamisessa, digitaalisen terveyden ja sote-alan robotisaation edistäminen sekä etäkuntoutus vammojen ennaltaehkäisyssä ja syntyneiden vammojen kuntoutuksessa.

”Haemme aktiivisesti rahoitusta myös yritysten kanssa käynnistettäville ja heidän liiketoimintaansa vauhdittaville hankkeille. Parhaillaan menossa on useita hakuja Keski-Suomen liitossa, Business Finlandissa sekä TEMissä”, kertoo projektipäällikkö Nina Rautiainen Business Jyväskylästä.

Innovaatioekosysteemi-
yhteistyön keskeiset tavoitteet pähkinänkuoressa

  • Vahvistaa mukana olevien organisaatioiden, kuten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden toimintaa tunnistamalla uusia ideoita ja laajentamalla yhteistyöverkostoja.
  • Edistää Suomen parhaan liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatioympäristön rakentamista.
  • Lisätä yhteistyötä kansallisiin ja kansainvälisiin rahoitushakuihin liittyen.
  • Kiihdyttää yritysten T&K-investointeja tukemalla tutkimustoimintaa ja allianssiyhteistyön lisäämistä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
  • Houkutella yrityksiä hyödyntämään Jyväskylän ainutlaatuista toimintaympäristöä ja perustamaan tänne uusia T&K-keskuksia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Jyväskylän kaupungin koordinoimaan uuteen innovaatioekosysteemiin ovat tervetulleita kaikki liikunnan, terveyden ja hyvinvointialan yritykset ja organisaatiot.

Lisätiedot

Nina Rautiainen
projektipäällikkö, Business Jyväskylä
p. 050 4137 028
nina.rautiainen[at]jyvaskyla.fi