Visio

Hyvinvointitekoja koko maailmalle!

Missio

KEHOn missiona on tehdä Keski-Suomesta kansainvälisesti kilpailukykyinen hyvinvoinnin osaamis- ja yrityskeskittymä.

Tavoitteet

KEHOn tavoitteena on, että Keski-Suomessa toimii kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä.

KEHO haluaa olla monialainen osaamis- ja yrityskeskittymä, jossa hyvinvointia edistetään yhdessä kokonaisvaltaisesti koulutuksen, tutkimuksen, innovaatioiden, terveyden edistämisen, kuntoutuksen, liikunnan ja urheilun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin kautta. Lisäksi KEHOn tavoitteena on tehdä keskisuomalainen osaaminen näkyväksi ja luoda uutta, kansainvälistä liiketoimintaa.

Katso myös

Teemat

Toimijat