On sanottu, että jokainen suomalainen on ainakin yhden järjestön jäsen tai muutoin toiminnassa mukana. Monet meistä toimivat aktiivisesti useissa eri järjestöissä, vaikuttavat yhdistysten ja järjestöjen päätöksenteossa, ohjaavat lapsia ja nuoria, järjestävät tapatumia ja tilaisuuksia, pitävät kioskia tai paketoivat lahjoja järjestön työn tueksi. Tälle työlle on mahdotonta laskea hintalappua – niin isosta panoksesta suomalaiselle yhteiskunnalle toiminnassa on kyse.

Sote-uudistuksen myötä nykyisten kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät uusille hyvinvointialueille. Suuri uudistus koskettaa meitä kaikkia kansalaisina, mutta muutos on melkoinen myös sote-kentällä toimiville järjestöille. Samaan aikaan järjestöjä haastaa veikkausvoittovarojen vähentyminen ja tämän rahoituksen murros. Monissa järjestöissä ollaan siis isojen asioiden äärellä.

Nyt tehtävä valtaisa muutos on myös mahdollisuus.

On mahdollista toteuttaa asioita uudella tavalla, rakentaa toimintamalleja ja kumppanuuksia, joita nykyinen järjestämisen malli ei ole mahdollistanut, koska sote-palveluiden järjestämisen vastuutahoja on ollut jopa kymmeniä. Nyt tilalle tulee yksi alue, joka voi paremmin koordinoida yhteistyötä ja myös kehittää sitä.

Meidän sote-järjestöjen lisäksi hyvinvointialue tarvitsee kumppaneikseen myös hyvinvointia ja terveyttä edistäviä järjestöjä, lasten, nuorten ja perheiden parissa työtä tekeviä toimijoita ja ikääntyneiden kansalaisten järjestöjä. Kaikilla näillä tahoilla on suuri rooli ennaltaehkäisevässä työssä, jolla voidaan parhaassa tapauksessa estää varsinaisten sote-palvelujen asiakkaaksi päätyminen tai ainakin siirtää tätä myöhempään ajankohtaan elämässä.

Keskisuomalainen järjestökenttä haluaa olla mukana tekemässä tätä historiallista uudistusta.

Haluamme antaa omaa aikaamme ja osaamistamme oman maakunnan ihmisten hyväksi, jotta tukea tarvitsevat saavat avun laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää sitä, että olemme tiiviisti mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestöihin vuosikymmenten aikana kertynyttä osaamista ei kannata eikä voi jättää nyt hyödyntämättä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäiseksi sanomalehti Keskisuomalaisen mielipidesivulla.

Susanna Huovinen
Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry.
KEHOn vaikuttajaryhmän jäsen