Keski-Suomessa globaaleja hyvinvointihaasteita ratkoo monialainen hyvinvoinnin ekosysteemi, Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO.

Kaikkien ihmisten yhdenvertainen hyvinvoinnin edistäminen vaatii verkoston, joka ei sulje ketään pois: dialogia asiantuntijoiden, yritysten, järjestöjen, tutkijoiden, oppilaitosten ja kuntien välillä. KEHO tuo nämä keskisuomalaiset hyvinvoinnin osaajat ja toimijat yhteen.

KEHO ei ole itsenäinen organisaatio, vaan hyvinvointia eri näkökulmista lähestyvien toimijoiden yhteistyömuoto. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiantuntijayhteistyössä etsimme monialaisia ratkaisuja erilaisiin hyvinvointihaasteisiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimus, koulutus, innovaatiot ja hankkeet ovat tekemisemme ydintä.

KEHO-verkosto organisoituu osaksi hyvinvointialuetta

Vuodesta 2024 alkaen KEHOn toiminta siirtyy Keski-Suomen hyvinvointialueen koordinoimaksi osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä. Lue tarkemmin tiedotteesta.

Toimintamme perustuu keskisuomalaisen hyvinvointiosaamisen vahvuuksiin:

  • Lapset, nuoret, perheet
  • Liikunta, valmennus ja kuntoutus
  • Ikääntyneiden hyvinvointi
  • Luontohyvinvointi
  • Digitaaliset palvelut
  • Hyvinvoinnin kehitysalustat

 

Keski-Suomi on profiloitunut hyvinvoinnin kehittäjämaakunnaksi.

Hyvinvointi on Keski-Suomen maakunnan strateginen valinta. Keski-Suomessa on terveyden edistämiseen profiloitunut sairaanhoitopiiri sekä maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta osana poikkitieteellistä yliopistoa. Lisäksi Keski-Suomessa on merkittävää kuntoutusosaamista ja panostusta kansanterveyteen.

Hyvinvointitalous on tunnistettu Keski-Suomen kärjeksi maakuntaohjelmassa. Täällä hyvinvointia tukevia palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti. Kun yhdistämme monipuolisen tiedon ihmisen käyttäytymisestä, tarpeista ja hyvinvoinnin ylläpidosta nopeasti kehittyvään tietoteknologiaan ja tiedon analysointiin, voimme keskittyä sairauksien hoidon sijaan kustannustehokkaampaan, inhimillisesti arvokkaaseen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen.

 

KEHO on hyvinvointitekojen kokeilu- ja kasvualusta.

Tavoitteenamme on luoda Keski-Suomeen kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu suomalaisen hyvinvointiosaamisen ekosysteemi. Olemme mukana eurooppalaisessa hyvinvointiallianssi ECHAlliancessa, jonka kautta haluamme viedä keskisuomalaista hyvinvointiosaamista globaalille tasolle sekä vahvistaa kansallista hyvinvoinnin edistämisen yhteistyötä.

Etsimme jatkuvasti uusia menestystarinoita – KEHOssa ei pelätä keskeneräisyyttä, vaan haluamme kokeilla rohkeasti, ihmetellä ja yllättyä.

 

Lue lisää:
Keski-Suomen liitto – Hyvinvointitalous.
Keski-Suomen liitto – Success Stories from Central Finland: Health and Wellbeing Ecosystem.
Keski-Suomen liitto – Central Finland Strategic Choices.

 

Katso myös

Teemat

Toimijat