päivitetty 9.2.2022

KEHOn yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn yhteystietorekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy PL 207, 40101 Jyväskylä

3. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on viestintäsuunnittelija Milja Leskinen (milja.leskinen@jamk.fi).

4. Henkilötietojen käsittely ja käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen yhteyshenkilön ja KEHOn välillä sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely. Lisäksi tarkoituksena on KEHOn tiedotusmateriaalin suuntaaminen KEHO-verkostolle osoitetietojen perusteella uutiskirjeen ja/tai sähköpostin avulla. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista sekä muissa yhteyksissä, kuten tapahtumissa uutiskirjeen tilaajaksi tai KEHOn postituslistoille ilmoittautuneiden  henkilöiden yhteystiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoiterekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä henkilön vaatimuksesta. Yhdyshenkilönä on viestinnän asiantuntija Milja Leskinen (milja.leskinen@likes.fi).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla KEHOn uutiskirjerekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Mahdolliset tapahtumissa syntyvät manuaaliset aineistot hävitetään kahden kuukauden kuluessa.

10. Oikeus tarkastaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua tietoja, joita hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin yhdyshenkilölle/pitäjälle.

 

Verkkosivuston tietosuojaseloste

Keitä olemme?

Verkkosivustomme osoite on: www.kehofinland.fi

Yhteydenottolomakkeet

KEHOn yhteydenottolomakkeen kautta keräämme nimen ja sähköpostiosoitteen. Tietoja hyödynnetään vain yhteydenoton pohjalta tapahtuvaan viestintään yhteydenottajan kanssa.

Analytiikka

Keräämme analytiikkaa sivustoltamme käyttäjäkokemuksen ja sisällön jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi.

Evästeilmoitus