KEHOn uutiskirjeen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
y-tunnus 017 4775-5
Rautpohjankatu 8
40700 Jyväskylä

2. Rekisteriasiat

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on viestinnän asiantuntija Milja Leskinen (milja.leskinen@likes.fi). Viestintämme vastaa viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Tiedustelut voi lähettää osoitteeseen viestinta@likes.fi.

3. Rekisterin nimi

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn yhteystietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on tiedotussuhteen hoitaminen yhteyshenkilön ja KEHOn välillä sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely. Lisäksi tarkoituksena on KEHOn tiedotusmateriaalin suuntaaminen KEHO-verkostolle osoitetietojen perusteella uutiskirjeen ja/tai sähköpostin avulla. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle eikä käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tulleista tilauksista sekä muissa yhteyksissä, kuten tapahtumissa uutiskirjeen tilaajaksi tai KEHOn postituslistoille ilmoittautuneiden  henkilöiden yhteystiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta osoiterekisterin henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot voidaan poistaa rekisteristä henkilön vaatimuksesta. Yhdyshenkilönä on viestintäpäällikkö Annaleena Aira (annaleena.aira@likes.fi). Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen viestinta@likes.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. LIKESin tietoverkko ja laitteisto, jolla KEHOn uutiskirjerekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Mahdolliset tapahtumissa syntyvät manuaaliset aineistot hävitetään kahden kuukauden kuluessa.

10. Oikeus tarkastaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua tietoja, joita hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin yhdyshenkilölle/pitäjälle.