Moniulotteisiin hyvinvointihaasteisiin vastaaminen vaatii monialaisia hyvinvointitekoja. KEHO kokoaa tämän monialaisen osaamisen ja hyvinvointityön yhteen.

 

 

Hyvinvoinnin talo Casa Salutis

Olemme tuoneet maakunnalliseen sote-kehittämiseen idean hyvinvoinnin talo Casa Salutiksesta. Kyse on monialaista asiantuntijuutta yhdistävästä toimintamallista, jossa kliininen toiminta (hoito), koulutus, tutkimus ja kehittäminen muodostavat erottamattoman, synergisen kokonaisuuden.

Tulevaisuuden monialaisen, yhteen toimivan sotekeskuksen kehittämis- ja koulutusmalli toteutetaan laajassa ja monialaisessa yhteistyössä eri osapuolten vahvuuksia hyödyntäen.

Yhteistyöllä tehostamme toimintamalleja ja hoitomenetelmiä ja siten alennetaan hoidon kokonaiskustannuksia koko sote-palveluverkossa, omahoito ja läheisten tuki mukaan lukien. Koulutus- ja työharjoitteluyhteistyötä kehittämällä pyritään myös turvaamaan sote-ammattilaisten riittävyys ja osaaminen maakunnassa.

 

100 päivän hyvinvointihaaste

Syksyllä 2019 KEHOn Lapset, nuoret ja perheet -teeman asiantuntijat vastasivat Sitran 100 päivän hyvinvointihaasteeseen. Hyvinvointihaasteella Sitra haastoi kaupunkeja ja kaupunkitoimijoita kehittämään ratkaisuja Suomen keskeisimpiin hyvinvointiongelmiin. KEHOn asiantuntijat kehittivät monialaisessa yhteistyössä innovaatioprosessin nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden pulmien ratkaisemiseksi.

KEHOn asiantuntijoiden ideoimassa ja Haukkalan säätiön hallinnoimassa hankkeessa koottiin ajatuksia nuorten pulmista eri alojen asiantuntijoilta sekä nuorilta ja heidän vanhemmiltaan. Kannanottojen ja keskustelujen pohjalta ratkottaviksi kiteytettiin neljä keskeistä nuorten pulmaa:

1. nuorille kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa
2. edistetään nuorten ja aikuisten hyvää kohtaamista
3. vähennetään lukiolaisten uupumusta
4. nuorten asettuminen Jyväskylään helpommaksi.

KEHOn järjestämässä yhteiskehittämispäivässä laajasta asiantuntijaverkostosta muodostetut pulmakohtaiset ryhmät lähtivät toteuttamaan ideoimiaan ratkaisuja.

Lue lisää:

Sitran 100 päivän hyvinvointihaaste edistämässä nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa koronaepidemian aikana
Nuorten elämä ja mieli kuntoon! -yhteiskehittämispäivässä ideoitiin ratkaisuja nuorten pulmiin
Jyväskylässä etsitään ratkaisuja Keski-Suomen nuorten arjen haasteisiin 100 päivän Hyvinvointihaasteessa

 

 

 

Terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan EDIH

Terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan teemakokonaisuuden EDIH-valmistelu etenee. Palvelumuotoilun avulla on tunnistettu keskeisiä digi-innovaatioiden palvelutarpeita.

Valmistelussa käydään roolituksia läpi yhdessä palveluntuottajaverkoston kanssa. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman toimiva ja palvelujen kannalta optimaalinen roolitus ydintoimijoille. Lisäksi EDIH-toiminnalle luodaan vahvaa valtakunnallista asemaa valittujen kumppanialueiden kanssa.

Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi EDIH-hakua Suomessa. Elokuun alussa vastasimme aiekyselyyn, jossa kartoitettiin EDIH-valmistelujen tilanteita, aiheita ja toimijakenttää. Varsinainen kansallinen haku toteutetaan loppuvuodesta, jonka jälkeen työ- ja elinkeinoministeriön valitsemat hankkeet osallistuvat Euroopan komission hakuprosessiin. EDIH-toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2021, EU:n uuden rahoituskauden Digitaalinen Eurooppa -ohjelman budjetin varmistuttua.

 

Lue lisää:

European Digital Innovation Hub -valmistelu etenee Keski-Suomessa

Katso myös

Toimijat

Yhteystiedot