Hyvinvointi on keskiössä Keski-Suomen maakunnan strategiassa. KEHOssa hyvinvointia lähestytään keskisuomalaisten vahvuuksien kautta ihmislähtöisesti, ennaltaehkäisevästi ja kokonaisvaltaisesti.

Lapset, nuoret ja perheet

Tavoitteenamme on edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia konkreettisin teoin arjen ympäristöissä. Keskiössä on erityisesti lasten, nuorten ja perheiden välisen yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä lasten harrastus- ja osallistumismahdollisuuksien tukeminen. Kokeilemme ja kehitämme uusia toimintamalleja sekä pyrimme vaikuttamaan niihin ympäristöihin, joissa lapset, nuoret ja perheet toimivat.

Katso myös:
100 päivän hyvinvointihaaste

Luontohyvinvointi

Tavoitteena on edistää luontolähtöistä hyvinvointia yhteisöllisesti koko maakunnassa yhdistäen tutkimusta, koulutusta, yritystoimintaa, järjestöjä ja kansalaistoimintaa. Pyrimme kehittämään eri vuodenajoille luontoläheistä toimintaa ja uudenlaisia ihmislähtöisiä luontohyvinvoinnin arvoketjuja ja palveluja, joissa hyödynnetään useiden toimijoiden osaamista.

Katso myös:
Meijän polku
LuontoHyvaks

Kehitysalustat

Kehitysalustat

Katso myös:
Hyvinvoinnin talo Casa Salutis

Ikääntyneiden hyvinvointi

Ikääntyneiden hyvinvointi – aktiivinen ikääntyminen ja hoiva

Liikunta, valmennus ja kuntoutus

Liikunta, valmennus ja kuntoutus

Katso myös:
Liikuntapääkaupunki Jyväskylä
HHub
Liikunnasta hyvinvointia Keski-Suomeen

Digitaaliset palvelut

Digitaaliset palvelut

Katso myös:
Terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan EDIH
AI-Hub

Katso myös

Monialaiset aloitteet

Yhteystiedot