Lapset, nuoret ja perheet

Lapset, nuoret ja perheet -teemaryhmän tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen konkreettisin teoin arjen ympäristöissä. Hyvinvointia edistetään erityisesti vahvistamalla lasten, nuorten ja perheiden välistä yhteisöllisyyttä sekä tukemalla lasten mahdollisuuksia harrastaa ja osallistua. Ryhmä pyrkii tavoitteeseensa kokeilemalla ja kehittämällä uusia toimintamalleja sekä vaikuttamalla niihin ympäristöihin, joissa lapset, nuoret ja perheet toimivat. Yksi kehitteillä oleva toimintamalli on hyvinvointipassi, jota on tarkoitus pilotoida syksyllä 2019. Jos olet kiinnostunut teemaryhmän toiminnasta, olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Luonto ja työikäisten hyvinvointi

Luonto ja työikäisten hyvinvointi -teemaryhmän tavoitteena on edistää luontolähtöistä hyvinvointia yhteisöllisesti koko maakunnassa yhdistäen tutkimusta, koulutusta, yritystoimintaa, järjestöjä ja kansalaistoimintaa.

Ryhmä pyrkii tavoitteeseensa verkottumalla aktiivisesti ja laajasti erilaisten toimijoiden kanssa. Pyrimme kehittämään ja tuotteistamaan eri vuodenajoille luontoläheistä toimintaa ja uudenlaisia ihmislähtöisiä luontohyvinvoinnin arvoketjuja ja palveluja, joissa hyödynnetään useiden toimijoiden osaamista.

Lähde sinäkin luontoon!

Kehittämisympäristöt

Kehittämisympäristöt-teemaryhmän tavoitteena on yhteisen hyvinvoinnin digialustan kehittäminen, jota voidaan hyödyntää kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Teemaryhmän työn taustalla hyödynnetään Optimal Human Performance -ajattelua.

Ryhmässä työskennellään yritysyhteistyön vahvistamiseksi ja pohditaan esimerkiksi, miten yritykset ja palveluntuottajat Keski-Suomen alueella edistävät hyvinvointia hyödyntäen KEHO-toimijoiden osaamista. Lisäksi teemaryhmä suunnittelee Jyväskylän Kukkulan alueen ekosysteemiä.

Uudet ideat ja ajatukset ovat avoimesti tervetulleita teemaryhmän toimintaan mukaan!

Ikääntyvien hyvinvointi – aktiivinen ikääntyminen ja hoiva

Ikääntyvien hyvinvointi – aktiivinen ikääntyminen ja hoiva

Liikunta ja kuntoutus

Liikunta ja kuntoutus

Katso myös

Toimijat

Yhteystiedot