Keski-Suomen hyvinvointialueesta tulee uusi itsehallinnollinen taho, joka vuoden 2023 alusta vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta maakuntamme alueella. Tammikuun aluevaaleissa pääsemme valitsemaan 69 aluevaltuutettua päättämään sen toimista.

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä, lyhyemmin KEHO, ei ole hallinnon osa eikä edes organisaatio, vaan erilaisia toimijoita kokoava verkosto ja ekosysteemi.

Monialainen verkostoyhteistyö luo lisäarvoa mukana toimiville

KEHO on toiminut jo viisi vuotta kehittäen monialaisesti keskisuomalaisten, hyvinvointia eri suunnista lähestyvien ja edistävien toimijoiden yhteistyötä. KEHOlla on 16 jäsenorganisaatiota, jotka tuovat verkostotyöhön osaamista ja näkökulmia sote-alan käytännöstä, tutkimuksesta, koulutuksesta mutta myös järjestö- ja yrityssektorilta. Yhteistyöllä vahvistetaan maakunnallista osaamista ja kykyä luoda keskisuomalaiselle hyvinvointityölle uutta lisäarvoa, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta organisaatiorajat ylittävällä vuorovaikutuksella ja synergialla. Haluamme kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti tuoda tulevien hyvinvointialueen päättäjien tietoisuuteen sen paikallisen potentiaalin, joka liittyy terveyden, kuntoutuksen, liikunnan sekä sosiaalisen hyvinvoinnin tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Myös luonnon ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten ymmärtäminen on noussut Keski-Suomessa yhä tärkeämmäksi vahvuudeksi.

KEHO sillanrakentajana ja vastavoimana hyvinvointityön siiloutumiselle

Syksyllä 2021 toteutimme KEHOn itsearvioinnin, jossa todetaan, että vaikka eteenpäin on päästy, työtä on edelleen tehtävänä. Kun eri alojen asiantuntijat toimivat hallintorakenteissa monesti melko erillään, eri näkökulmia kokoavaa työtä pidetään tärkeänä kuten seuraavat lainaukset osoittavat: ”KEHOn ohjausryhmä ja verkosto on työpajoissaan, verkostopäivissä ja työryhmäpalavereissa törmäyttänyt satoja keskisuomalaisia terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisia ja asiantuntijoita.” ”KEHO on tukenut kolmannen sektorin toimintaa, lähentänyt yrittäjiä hyvinvoinnin tutkijoihin, stimuloinut väestöä liikunnan ja luonnon pariin Meijän Polku kansalaisliikkeen toimesta”. ”Hyvinvointitalous nousi Keski-Suomen maakuntastrategian kärkihankkeeksi KEHOn tuen ansiosta.”

Sote-uudistuksen, pitkittyneen koronatilanteen ja alan osaajapulan myötä olemme keskellä monia isoja uudistuksia ja muutoksia. Tulevina vuosina KEHO-verkosto voisi toimia aiempaakin vahvemmin sillanrakentajana eri toimijatahojen ja aloitteiden välillä. Uskomme vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen voimaan. Hyvinvoinnin edistäminen on noussut monien KEHO-jäsenorganisaatioiden strategioiden keskiöön. Kunkin oman toiminnan lisäksi tarvitaan myös yhteistä askellusta eteenpäin.

KEHO-työ vahvistuu

Tuleviin hyvinvointiosaamisen haasteisiin vastaamisessa KEHO on saanut tuekseen monitaitoisen ja kansallisestikin merkittävän vaikuttajajoukon, joille keskisuomalaisten hyvinvointi on tärkeää: mukana ovat valtiosihteeri Maria Kaisa Aula, toiminnanjohtaja Susanna Huovinen, teollisuusneuvos Tapani Mattila, Unesco-professori Pekka Neittaanmäki sekä terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Vaikuttavuusseuran puheenjohtaja Paulus Torkki. Heidän näkökulmiaan olette saaneet lukea kirjoitussarjastamme tällä palstalla.

Tervetuloa mukaan KEHOn toimintaan, jota voi seurata KEHOFinland.fi-verkkosivuillamme ja somessa sekä tilaamalla uutiskirjeen verkkosivun alareunasta.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäiseksi sanomalehti Keskisuomalaisen mielipidesivulla 28.12.2021.

 

 

Päivi Fadjukoff,
dosentti, KEHO-verkostopäällikkö

 

Jukka-Pekka Mecklin,
professori, KEHO-ohjausryhmän puheenjohtaja