Kiireinen ja stressaava työ aistiköyhissä ympäristöissä on luonut monenlaisia haasteita. Päivän aikana on usein vaikeaa päästä rentoutumaan pieneksikään hetkeksi. Tilanne kuormittaa työikäisiä ja heijastuu myös vanhusten tilanteeseen. Koimme yhteistä huolta läheistemme jaksamisesta ja aloimme pohtia, miten voisimme auttaa. Huomasimme, että meitä yhdistävät luovuus, elämyksellisyyden merkitys ja usko yhteistyöhön. Kehitimme AistiSiimeksen, joka syntyi yhteisestä päämäärästämme tuoda taiteen ja luonnon hyvää tekevät vaikutukset helposti niille, jotka niitä kipeimmin kaipaavat.

Koe palauttava hetki – aisti Siimes

Taide- ja luontoelämystila AistiSiimes, kotoisasti Siimes, on pehmeä metsän syli, jonne pääsee helposti huokaisemaan. Siimeksessä kuormittavasta olosta palautuminen helpottuu luonnon ja taiteen tarjoaman moniaistisen elämyksen avulla.

Uniikisti kuvitettujen luontoteemaisten taidekankain rajattu Siimes voidaan helposti rakentaa erilaisiin sisätiloihin. Se nousee paikalleen mitta- ja sisältötoiveiden mukaisena, saavutettavasti. Siimes tarjoaa voimavaroja erityisesti niille, jotka eivät itse pääse luontoon tai taiteesta nauttimaan. Oleilu elämystilassa elvyttää ja toisaalta tarjoaa virikkeitä huolehtien hyvinvoinnista arjen keskellä.

Siimeksen synty

Sadun 90-vuotias äiti asui alkuvuonna 2022 hoivakodissa. Satu oli pitkään miettinyt, miten tuoda mielekkäitä virikkeitä Pirkon lisäksi muillekin hoivakodin asukkaille. Kun eräänä helmikuisena torstaina Pia-Maria esitteli kuvittamiaan taidekankaita kahvilassa Sadulle, hän ihastui niihin välittömästi. Aloimme keskustella, miten tärkeää arjen keskellä onkaan lumoutua ja antaa mielelle tilaisuus rentoutua.

Ideoinnin sydämessä oli tutkimustieto niin taiteen kuin luonnonkin merkityksestä hyvinvoinnin lähteenä. 2010-luvulla taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksistä julkaistiin runsaasti tutkimuskatsauksia. Myös luontokokemukset laskevat todennetusti stressitasoja ja vaikuttavat positiivisesti mielenterveyteen.

Pohdinta kehittyikin kohti konkreettista rentoutustilaa, joka yhdistäisi Pia-Marian taiteen ja luontoelämykset. Ajatus elämyksellisestä tilasta täydentyi moniaistiseksi konseptiksi – ja näin oli muotoutunut taide- ja luontoelämystila AistiSiimes.

Lähtölaukaus sote-alalta

Jo samana keväänä Siimes-innovaattorit saivat KeHon (Keski-Suomen Hyvinvoinnin osaamiskeskittymä) kautta kontakteja Sairaala Novaan, jossa on panostettu taiteen hyvää tekeviin vaikutuksiin. Siimes vietiin koekäyttöön psykiatrian hoitokeskukseen kesäkuussa. Elokuussa tila siirtyi testattavaksi laajemmalle joukolle sairaalan Hiljaiselle pihalle. Siellä Siimes oli marraskuulle saakka.

Saatu palaute oli runsasta ja hyvin positiivista. Sitä olivat antaneet sadat eri käyttäjät, joiden joukossa oli henkilökuntaa, eri ikäisiä potilaita, saattajia ja muita vierailijoita.

Kokeilu LuontoHyväKS-hankkeessa

Syksyllä 2022 Sosiaalialan Osaamiskeskus Koske otti Sadun ja Pia-Marian hankekehittäjiksi vastaamaan Siimes-kokeilusta Luontohyvinvointi Keski-Suomen Sote-ammattilaisten työmenetelmäksi -hankkeessa.

Vuoden mittaisessa Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toteuttamassa LuontoHyväKS-hankkeessa selvitetään, miten luontohyvinvoinnista voidaan saada uutta imua sote-ammattilaisten työhön. Hankkeen aikana halutaan lisätä tietoisuutta luonnon kokonaisvaltaisista vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin. Selvityksessä kartoitetaan tutkittuja ja sote-ympäristöihin soveltuviksi arvioituja luontolähtöisiä menetelmiä, joiden juurtumista osaksi hyvinvointialueen palveluketjuja pyritään edistämään.

Keski-Suomen liiton rahoittama LuontoHyväKS-hanke mahdollistaa sen, että hyvinvointialueellamme työskentelevät sote-ammattilaiset pääsevät kokeilemaan erityyppisiä luontohyvinvoinnin menetelmiä.

Eräs kokeiltavista menetelmistä oli AistiSiimes. Se rakennettiin kolmeen erityyppiseen paikkaan (vanhusten palvelutalo Keuruulla, perhekeskus Laukaassa sekä Sairaala Novan perusterveydenhuollon ja syöpäosaston välinen käytävä Jyväskylässä).

Hankkeessa tutkitaan Siimeksen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia huomioiden sekä henkilöstön että potilaiden/asiakkaiden hyvinvointitekijät. Hankekoordinaattori kokoaa parhaillaan Siimes-kokeiluun liittyviä haastatteluita ja palautteita.  Hankeraportti julkistetaan syksyllä 2023.

Hyviä muistoja ja rauhaisaa mieltä

Yhdessä kehittämällä ja hankekokeilujen avulla loimme Siimeksestä taide- ja luontoympäristön, joka tuo kävijöille mieleen muistoja. Tilassa voi nauttia ympäröivästä taiteesta, koskettaa kaarnan karheaa pintaa, haistella männyn tuoksua tai keskittyä kuuntelemaan linnunlaulua. Siimeksestä saa nauttia sekä yksin että yhdessä, luontevasti osana päivän kulkua. Jo muutaman minuutin oleskelu siellä tekee hyvää.

Siimes toimii hoksauttajana, alustana ja pohjakonseptina, johon on helppo yhdistää erilaisia toimintoja. Muokattuna sisätiloihin vuodenaikojen mukaisina tai erilaisille käyttäjäryhmille kehitetyillä teemoilla se on jatkuvasti uudistuva hyvinvointia lisäävä innovaatio.

Moniaistinen Siimes mahdollistaa palautumisen ja lumoutumisen, aivan kuten silloin helmikuisten kahvikupposten äärellä ideoimmekin.

Kirjoittajat

Satu Freyberg ja Pia-Maria Pohto.
 

Satu Freyberg on yrittäjä, kansainvälisen liiketoiminnan, kehittämisen ja verkostojen rakentamisen ammattilainen.

Pia-Maria Pohto on kuvittaja, kirjailija ja tarinallistaja.

Luovuuden ja innovaatioiden päivänä 21.4.2023