Suomalaisille on tuttu Wolmar Schildtin luoma sanapari ”Taide ja Tiede”, jossa kaksi, ihmiskunnan kehitykselle tärkeää sektoria suomen kielessä konkreettisesti osoittavat yhteenkuuluvuutensa lähes identtisen kirjoitusasunsa muodossa.

Esittelen teille toisen sanaparin, joka on kirjoitusmuodoltaan vieläkin lähempänä toisiaan ”Tahto ja Taito”. Olen pohtinut, kumpi on vahvempi, tahto vai taito. Olen päätynyt siihen, että tahto on se vahvempi, jota taito seuraa.

1800-luvulla Jyväskylässä toimi tahtoihmisiä, jotka näkivät tärkeäksi luoda Jyväskylästä suomalaisen koulutuksen keskuksen. Heillä ei ollut osoittaa koulutuksellista taitoa ja kokemusta, mutta tahtoa oli sitä enemmän ja hanke toteutui. Ja katso, taito seurasi tahtoa. Jyväskylä sai koulutuksen taitajia, joiden työn tuloksista saamme vieläkin nauttia. Jyväskylästä tuli koulukaupunki ja Suomen Ateena.

Tällä vuosituhannella koulu ja koulutus on laajentunut TKKI-käsitteeksi, ja Suomessa käynnistettiin maan historian suurin yhteiskunnallinen reformi SOTE-uudistus. Omassa maakunnassamme tiedostettiin olevan paljon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen tarvittavaa tietoa, taitoa ja osaamista, mutta tahtotila toimia maan veturina selvästikin puuttui, kun häpeiltiin lääketieteellisen tiedekunnan puuttumista.

Maakunnallisen tahtotilan kohentamiseksi perustettiin 2015 sairaanhoitopiirin aloitteesta ja 16 eri organisaation tuella Keski-Suomen Hyvinvoinnin Osaamiskeskus KEHO. KEHOn toimijat lähtivät rakentamaan Keski-Suomeen tahtotilaa toimia maamme ”Terveyden ja hyvinvoinnin mallimaakuntana”.

Nämä kahdeksan vuotta ovat olleet menestyksellisiä, sillä hyvinvointi on löytänyt sijansa niin maakuntastrategiaan kuin KEHOn jäsenorganisaatioiden omiin strategioihin. Kehon missio oli valmistella tulevaa hyvinvointialuetta kohtaamaan niitä haasteita, joita valtavan, maakunnallisen organisaation TKKI-toiminnan käynnistäminen aiheuttaisi.

Tämä missio toteutui, kun Keski-Suomen hyvinvointialueen perustama TKKI-neuvottelukunta hyväksyi KEHOn sulauttamisen osaksi omaa TKKI-toimintaansa. Viestikapula on nyt siirretty, ja ydinviesti tuleville toimijoille on selkeä.

Älkää etsikö taitoa, vaan synnyttäkää tahtoa ja rakentakaa Keski-Suomesta hyvinvoinnin mallimaakunta. Taito seuraa aina yhteisesti luodun ja määrätietoisen tahdon kutsua – sen on oma historiamme osoittanut.

Kirjoittaja

Jukka-Pekka Mecklin

Jukka-Pekka Mecklin kukkakimppu kädessä.
KEHO-ohjausryhmän puheenjohtaja
Gastroenterologisen kirurgian dosentti ja kirurgian professori (emeritus)