Aika: 11.3. klo 14.00–18.00.
Paikka: Agora (Mattilanniemi), Auditorio 2

Jyväskylän yliopiston monitieteinen aivotutkimuskeskus järjestää kaikille avoimen aivoiltapäivän teemalla ”Aivot ja ikääntyminen – Vaali aivojasi läpi elämän”. Tapahtuma on osa kansainvälistä aivoviikkoa, jota vietetään viikolla 11.

Aivojen merkitys ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin taustalla ymmärretään koko ajan paremmin. Aivot ovat elimistön ainoa elin, jossa samat solut kulkevat mukanamme läpi elämän. Aivojen vaaliminen on siis jokaiselle satsaus sekä nykyiseen että tulevaan hyvinvointiin. Aivotutkimus on viime vuosina avannut ovia niin kehon kuin mielenkin toiminnan tutkimukseen. Samalla se on tuonut aivojen toiminnan tuntemuksen lähemmäksi jokaisen arkipäivää.

Jyväskylän yliopistossa aivotutkimus limittyy läheisesti niin fyysisen kuin psyykkisen terveyden ja mielen hyvinvoinnin ymmärrykseen. Aivoviikon tilaisuuden puheenvuorot valottavat ajankohtaisia tutkimuslöydöksiä aivojen ja muun elimistön vuorovaikutuksesta elämän eri osa-alueilla:

Uni auttaa muistamaan ja huuhtelee aivoverkoston yön aikana. Liikunta suojaa kehon lisäksi myös aivoja ikääntymisen mukanaan tuomilta haasteilta. Ravinto ja suolen toiminta vaikuttavat nekin aivoihin, sillä aivot ovat yksi sisäelimistämme. Aivot ja koko hermosto ovat olennaisessa roolissa myös mielen hyvinvoinnin kannalta.

 

Aivopäivän ohjelma, keskiviikko 11.3.2020, Jyväskylän yliopisto,
Agora (Mattilanniemi), Auditorio 2 Klo 14.00-18.00

14.00 Tilaisuuden avaus
Aivotutkimuskeskuksen johtaja, yliopistotutkija Tiina Parviainen, JY

14.10 Psyykkinen terveys ja kognitiot
Yliopistonlehtori Tuija Aro, psykologian laitos, JY
Tuntuuko, että ahdistuneena asiat eivät jää mieleen ja surullisena ajatus ei luista? Mitä tutkimus kertoo psyykkisten häiriöiden yhteydestä kognitiivisiin toimintoihin?

14.40 Liikunnallinen harjoittelu ja ikääntyvät aivot – miten liikunta pitää aivomme nuorena?
Yliopistotutkija Simon Walker, liikuntatieteellinen tiedekunta JY
Miten liikunta vaikuttaa aivorakenteeseen sekä toimintaamme? Voiko liikunta hidastaa aivojen ikääntymistä?

15.10 Parkinsonin tauti ja syväaivostimulaatiohoito (DBS)
Kokemuspuhuja Mirja Antikainen
Parkinsonin tauti on parantumaton, etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita voidaan lääkityksellä lieventää. Taudin edetessä saattaa olla, ettei lääke- tai muista hoidoista saada riittävää hyötyä ja olotila vaihtelee päivän mittaan suuresti. Silloin kysymykseen voi tulla syväaivostimulaatio eli DBS-hoito, jossa aivoja stimuloidaan sähköisesti elektrodien avulla. Parhaimmillaan se parantaa merkittävästi elämänlaatua ja toimintakykyä.

15.40 Kahvitauko

Neurologiset potilasjärjestöt ja aivotutkimusta hyödyntävät yhteisöt esittäytyvät aulassa. Mahdollisuus osallistua Meg-laboratoriokierrokseen aivotutkimuskeskuksella.

16.20 Muisti ja uni
Yliopistotutkija Miriam Nokia, psykologian laitos, JY
Uni on tärkeää aivojen, mielen ja koko kehon hyvinvoinnin kannalta. Miten kokemusten järjestyminen ja tallentuminen pitkäkestoiseen muistiin tapahtuu unen aikana?

16.50 Ravitsemus, sydänterveys ja aivot elämänkaaressa
Tutkijatohtori Eero Haapala, liikuntatieteellinen tiedekunta, JY
Miten ruokavalio vaikuttaa aivoihin ja onko olemassa aivoruokaa? Miksi sydämen ja verenkiertoelimistön hyvinvointi on tärkeää myös aivoille?

 

17.20 Suoliston hyvinvointi ja aivot: suolen ja suolistomikrobien merkitys aivojen ja mielen terveydelle
Projektitutkija Sanna Lensu, liikuntatieteellinen tiedekunta, JY
Sanonta kuuluu: ”sielu asuu suolessa”, mutta onko näin? Tutkimuksen näkökulmia aivojen, suoliston ja suolistomikrobien välisistä yhteyksistä ja elintapojen merkityksestä näiden yhteyksien toimintaan

17.50 Päätössanat

Mukana paikalliset neurologiset potilasjärjestöt: Keski-Suomen Muistiyhdistys ry, Apetta aivoille -avaimia aivoterveyteen -hanke, Keski-Suomen Parkinson yhdistys ry, Keski-Suomen Aivovamma yhdistys ry, Keski-Suomen Neuroyhdistys ry, Keski-Suomen Epilepsiayhdistys ry

 

Lisätietoa tilaisuuden puhujista:

Aivopäivän avaa yliopistotutkija ja aivotutkimuskeskuksen johtaja Tiina Parviainen, +358408053533, tiina.m.parviainen@jyu.fi, joka toimii iltapäivän tilaisuuden puheenjohtajana. Parviainen on tutkimusryhmänsä kanssa lähestynyt erityisesti kehollisten tekijöiden roolia aivojen toiminnassa, niin yksilöllisten erojen näkökulmasta, kuin liittyen yleisesti tiedollisten toimintojen ja hyvinvoinnin aivoperustaan.

Yliopistonlehtori Tuija Aro: +358408053732, tuija.i.aro@jyu.fi, aloittaa päivän psyykkisen terveyden näkökulmasta. Aron tutkimuskohteet sijoittuvat lasten neuropsykologian alueelle ja hän myös opettaa näistä teemoista psykologian laitoksella, sekä tekee kliinistä työtä neuropsykologina ja psykoterapeuttina lähinnä lasten ja nuorten kanssa.

Simon Walker: +358408054906, simon.walker@jyu.fi,toimii yliopistotutkijana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja hänen tutkimuksensa paneutuu harjoittelun vaikutuksiin ihmisen ikääntyessä.

Yliopistotutkija Miriam Nokia: +358408053517, miriam.nokia@jyu.fi, psykologian laitokselta puhuu unen merkityksestä muistille. Nokia tutkii oppimisen ja muistinhermostollista perustaa käyttäytymisneurotieteen näkökulmasta, mitaten aivojen sähköfysiologista toimintaa suoraan kudoksesta esimerkiksi klassisen ehdollistamisen ja sitä seuraavan lepojakson aikana.

Eero Haapala: +358408054210, eero.a.haapala@jyu.fi, toimii tutkijatohtorina liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Hänen pääasiallinen tutkimusalueensa on lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden, fyysisen kunnon ja ravitsemuksen yhteydet kognitioon ja koulumenestykseen. Puheenvuorossaan hän paneutuu ravitsemuksen merkitykseen aivojen terveydelle.

Sanna Lensu: +358503011272, sanna.t.k.lensu@jyu.fi. toimii tutkijana liikuntatieteellisessä tiedekunnassa projektissa, jossa tutkitaan suolistomikrobien merkitystä aineenvaihdunnassa ja selvitetään mikrobien tai niiden toimintaa tukevan ruokavalion käyttöä sairauksien hoitoon tai ehkäisemiseen. Projektissa selvitetään mikrobien yhteyttä myös aivojen toimintaan, ja aivopäivässä hän lähestyy tutkimusaihettaan erityisesti aivoterveyden näkökulmasta.

Keskuksen analyysi-insinööri Simo Monto ja laboratorioinsinööri Viki-Veikko Elomaa esittelevät halukkaille MEG laboratorion aivomittauksia kahvitauon aikana. Koordinaattori Mari Tuppurainen antaa lisätietoa päivän kulusta.

 

Lisätietoja:

Tiina Parviainen, +358408053533, tiina.m.parviainen@jyu.fi

Mari Tuppurainen, Projektisuunnittelija/Monitieteinen aivotutkimuskeskus
+358403416945, mari.s.j.tuppurainen@jyu.fi