Aika: pe 6.11. klo 9–11
Teams (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

 

Vuorovaikutus verkostoissa 

Jos työskentelet asiantuntijana tai johtajana ja kuulut mahdollisesti useampaankin verkostoon, tämä verkostopäivä on tarkoitettu sinulle! Tervetuloa KEHO-verkostopäivään kuulemaan kiinnostavia puheenvuoroja, keskustelemaan ja kehittämään osaamistasi viestinnästä ja vuorovaikutuksesta verkostoissa. Mitkä ovat verkostoissa tyypilliset ongelmakohdat ja millaisia ratkaisuja niihin voidaan löytää? Kuinka viestiä vaikuttavasti verkostoissa? Miten hyvinvoiva ja osaava ihminen näkyy yliopiston viestintästrategiassa? 

Verkostopäivän järjestävät yhteistyössä Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO ja Likes

Ilmoittaudu mukaan 31.10. mennessä tästä!

  

Ohjelma 

Päivän puheenjohtajana toimii viestintäpäällikkö Annaleena AiraLikes ja Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO 

9:00 Verkostopäivän avaus
Verkostopäällikkö, Senior Advisor Päivi Fadjukoff, Jyväskylän yliopisto ja Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO
 

9:10 Vuorovaikutuksen ongelmakohdista toimivaan työskentelyyn
Apulaisprofessori Leena Mikkola, Tampereen yliopisto 

9:50 Vaikuttava viestintä verkostoissa
Viestintävalmentaja Anna-Maija Vesa
Inspianna 

10:30 Hyvinvoiva ja osaava ihminen Jyväskylän yliopiston viestintästrategiassa
Viestintäjohtaja Anna-Kaisa Säkkinen, Jyväskylän yliopisto
 

10:50 Verkostopäivän yhteenveto 

 

 

Pääpuhujat

Apulaisprofessori Leena Mikkola, Tampereen yliopisto 

Verkostoyhteistyössä ajatellaan helposti, että arvokkaana pidetty jaettu tavoite riittää kannattelemaan yhteistyötä. Yhteistyön sujuminen edellyttää kuitenkin myös sitä, että viestinnässä rakennetaan jaettu ymmärrys tuosta tavoitteesta. Jos jaettua ymmärrystä ei ole, saattavat yhteistyön ongelmat ilmetä ”huonona kemiana” ja ”hankalana yhteistyökumppanina”. Tässä puheenvuorossa tarkastelen yhtä mahdollista tapaa tunnistaa se, missä (verkosto)yhteisön viestinnän ongelmat todellisuudessa sijaitsevat esittelemällä neliportaisen mallin yhteisöjen viestinnän analysoimiseksi. Mallin hyödyntäminen mahdollistaa viestintäongelman systemaattisen tarkastelun ja paikantamisen, joka puolestaan mahdollistaa viestintäongelmien todelliseen syyhyn – ei oireisiin – puuttumisen. Kuvaan myös sitä, miten kehittämistä voi tehdä siten, että kaikki tasot tulevat toiminnassa huomioiduksi.

Leena Mikkola työskentelee viestinnän apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa. Hänen asiantuntijuuttaan ovat työyhteisön vuorovaikutuksen, johtajuuden ja hyvinvoinnin kysymykset, joita hän on tutkinut erityisesti sosiaali- terveydenhuollon alueella. Tällä hetkellä Mikkola tutkii hyvinvoinnin rakentumista viestinnässä, vuorovaikutussuhteiden ja identiteetin yhteyksiä sekä johtajuutta moniammatillisessa asiantuntijatyössä. Vuonna 2020 ilmestyi teos Workplace Communication, jonka Mikkola toimitti yhdessä Maarit Valon kanssa. Tutkimustyönsä ohella Mikkola on tehnyt konsultointityötä, ja hän toimii asiantuntijaluennoitsijana erikoistuvien lääkäreiden johtamiskoulutuksessa.

 

Viestintävalmentaja Anna-Maija VesaInspianna 

Verkostojen valta yhteiskunnassa kasvaa, ja vaikuttaminen tapahtuu yhä enenevässä määrin muuttuvissa verkostoissa. Millaisiin verkostoihin kuulun? Millaista on vaikuttava viestintä verkostoissa? Millaista asennetta ja osaamista sekä millaisia taitoja ja käytäntöjä tarvitaan? Millaiset välineet ja kanavat tukevat verkostoissa viestintää? Miten asiantuntija voi kehittyä viestijänä? Mistä tiedän, että olen onnistunut vaikuttamaan? Mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun käytössä ovatkin etäyhteydet? Tule jakamaan ja poimimaan eväitä omaan viestijänä kehittymiseen ja rohkeisiin kokeiluihin.

Anna-Maija Vesa on viestinnän muotoilija, sparraaja ja strateginen kumppani, joka fasilitoi muutosprosesseja ja valmentaa asiantuntijoita. Hän innostuu yhdessä uuden oppimisesta ja aikaansaamisesta. Yhteiskuntatieteilijällä (VTM) ja Certified Progress Coachilla on repussaan kansainvälisen yritysviestinnän, korkeakouluviestinnän, tietämyksenhallinnan, projektijohtamisen ja muutosprosessien konsultoinnin osaamisia. Anna-Maija uskoo dialogiin sekä pitää olennaisten kysymysten etsimisestä ja yksinkertaisista pääviesteistä. Tartu hetkeen!

 

Viestintäjohtaja Anna-Kaisa Säkkinen, Jyväskylän yliopisto 

 

Jyväskylän yliopiston vuonna 2019 julkaistun strategian ydin on osaava ja hyvinvoiva ihminen. Yliopiston missiona on olla vaikuttava sivistysyliopisto ja yliopisto pyrkii toiminnassaan vaalimaan vuorovaikutusta. Vaikuttamisen, vuorovaikutuksen ja strategian toimeenpanon näkökulmista katsoen viestinnän merkitys on näissä keskeinen. Anna-Kaisa Säkkinen käsittelee puheenvuorossaan viestinnän keskeistä tehtävää eli kuinka viestintä tukee organisaatiota strategian toteutuksessa. Viestinnän tavoitteet kulkevat strategian tavoitteiden rinnalla: kun yliopiston strategian ytimessä on hyvinvoiva ja osaava ihminen, on tämä myös viestinnän tekemisen keskiössä. Puheenvuorossaan Säkkinen käsittelee strategiaviestinnän elementtejä, viestinnän roolia toimeenpanon tukemisessa ja kuinka esimerkiksi strategianarratiivia voidaan rakentaa.

Anna-Kaisa Säkkinen on toiminut Jyväskylän yliopiston viestintäjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Hän johtaa Viestintä ja yhteisöllisyys -nimistä vastuualuetta, johon kuuluu markkinointi, tapahtumat, viestintä, alumnityö, varainhankinta ja sidosryhmäsuhteet. Anna-Kaisa Säkkinen on työskennellyt yli 10 vuotta vaativissa viestinnän tehtävissä. Ennen yliopistolle siirtymistään, hän johti kemianyhtiö Kemiran globaalia viestintätiimiä. Säkkinen on Jyväskylän yliopiston alumni ja hän on valmistunut vuonna 2005 Jyväskylän yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi valtio-opista.

 

 

Lisätietoja:

Annaleena Aira
viestintäpäällikkö, Likes ja KEHO 
+358 40 023 2096
annaleena.aira@likes.fi