KEHO on toiminut keskisuomalaisia hyvinvointialan toimijoita kokoavana yhteistyöverkostona jo lähes viisi vuotta. Samaan aikaan toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa monia muutoksia. KEHOn ohjausryhmä onkin nähnyt tarpeelliseksi pohtia sitä, mitä on saatu aikaan, miten KEHO-yhteistyötä voisi edelleen kehittää, ja mitä tavoitteita kannattaisi asettaa tulevalle työlle.

Työ käynnistyi ohjausryhmän toteuttamalla itsearvioinnilla, jossa KEHOn vahvuuksiksi tunnistettiin verkostotyön avoimuus sekä erilaisten tapahtumien ja kohtaamisten onnistuneisuus. Vastaajilla oli tahtotila toimia johdonmukaisesti KEHOn yhteisen edun mukaisesti ja osallistua KEHOn järjestämiin tapahtumiin ja kokouksiin. Kehitettävää nähtiin eniten KEHO-toiminnan resursoinnissa. Verkostoon kaivattiin enemmän vastuunottajia. Laajassa ja monialaisessa verkostossa tarvitaan myös jatkuvaa työtä jotta toimijat oppisivat tuntemaan toisiaan ja toistensa ajankohtaista tekemistä riittävästi.

Toiminnan kokonaisarviona kaikki vastaajat näkivät KEHOn edenneen kohti vuonna 2016 asetettuja tavoitteita ja visiota, jonka mukaan ”Keski-Suomessa toimii 2021 kansainvälisesti kilpailukykyinen terveyden edistämisen, sosiaalisen hyvinvoinnin, liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen osaamis- ja yrityskeskittymä.” Samalla tunnistettiin, että visiota ei vielä täysin ole saavutettu, eikä KEHOn potentiaalia ja mahdollisuuksia täysimääräisesti osattu hyödyntää. Kytkentöjä mukana olevien organisaatioiden toimintaan ja moniin yhteisiin toimintakokonaisuuksiin tulisi kehittää edelleen.

KEHO-ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 18.11. linjaamaan seuraavia toimintavuosia.

 

Lue itsearviointiraportti täältä

 

Lisätietoja

Päivi Fadjukoff paivi.fadjukoff@jyu.fi