Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn toiminta on päätetty liittää osaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä (TKKI).

Liittyminen tukee hyvinvointialueen missiota, joka tähtää hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen Keski-Suomessa vaikuttavasti laajalla yhteistyöllä – muun muassa tiedon, kumppanuuden ja uudistumisen avulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin osaamista on kehitetty Keski-Suomessa systemaattisesti monen toimijan yhteistyönä jo vuodesta 2015. Verkostoyhteistyö alkoi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja alueen korkeakoulujen yhteistyöstä ja laajeni nopeasti keskisuomalaisen terveys- ja hyvinvointialan ekosysteemiksi. Kuudentoista organisaation sopimuksella perustetun KEHOn toiminta painottuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauksien jälkeisen kuntoutuksen tehostamiseen. Yhteistyövuosina moni KEHO-jäsenorganisaatio on nostanut hyvinvoinnin strategisesti merkittävään asemaan.

– Jo käynnistymisvaiheessa KEHOn ytimessä oli ennakoiva valmistautuminen maakunnallista toimintaa edellyttävään sote-uudistukseen. Kotipesäksi visioitiin tulevan sote-maakunnan TKKI-keskusta, joten nyt hyvinvointialueuudistuksen toteuduttua on luontevaa, että KEHOn toiminta integroidaan hyvinvointialueeseen, kertoo KEHOn päällikkö Päivi Fadjukoff.

Keski-Suomen hyvinvointialueen TKKI-neuvottelukunnassa on viime keväästä alkaen ollut laaja KEHOn yhteistyökumppaneiden edustus.

– KEHOn toiminta-aikana rakennettu yhteistyö keskisuomalaisen hyvinvointiosaamisen edistämiseksi on luonut pohjan, jolle vahva TKKI-yhteistyö voi jatkossakin rakentua, toteaa hyvinvointialueen TKKI-neuvottelukunnan puheenjohtaja, professori Pekka Neittaanmäki.

KEHOn edustajia on mukana useissa kansallisissa työryhmissä ja tapahtumissa. KEHO toimii myös alan kansainvälisen ECHAlliancen ekosysteemiverkostossa.

– KEHO toimii kansallisesti tunnustettuna yhteistyökumppanina yliopistosairaaloiden yhteydessä toimiville Health-ekosysteemeille. Osana hyvinvointialuetta se voi tuoda tänne myös ulkopuolista kehittämisrahoitusta ja yhdistää maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistäjätahoja. Näin Keski-Suomessa ei ainakaan tässä vaiheessa ole painetta perustaa omaa ”Jyväskylä Health’ä”, arvioi KEHO-ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Jukka-Pekka Mecklin.

KEHOn integroitumisesta hyvinvointialueen TKKI-toimintaan päätettiin KEHO-ohjausryhmän aloitteesta hyvinvointialueen TKKI-neuvottelukunnassa 23.11.2023. Asia vahvistettiin KEHO-ohjausryhmässä keskiviikkona 29.11.2023. Liittymisellä ei ole henkilöstö- tai kustannusvaikutuksia hyvinvointialueen toimintaan.

KEHOn jäsenorganisaatioita ovat Keski-Suomen hyvinvointialueen lisäksi alan Keski-Suomessa vaikuttavat keskeiset oppilaitokset: Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jamk, Gradia ja POKE. Muita jäseniä ovat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, Keski-Suomen liikunta, Keski-Suomen yhteisöjen tuki KYT, Jyväskylän kaupunki (Business Jyväskylä) ja luontohyvinvointinäkökulmaansa vahvistanut Metsähallitus.

Lisätietoja:

Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedote 30.11.2023

KEHO-verkoston päällikkö Päivi Fadjukoff ja KEHO-ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin.
KEHO-verkoston päällikkö Päivi Fadjukoff ja KEHO-ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka-Pekka Mecklin kiittävät KEHO-verkoston toimijoita yhteistyöstä. KEHOn toiminta vahvistaa jatkossa Keski-Suomen hyvinvointialueen TKKI-yhteistyötä.