LuontoHyväKS – Luontohyvinvointi Keski-Suomen sote-ammattilaisten työmenetelmäksi -selvityshankkeessa tarkastellaan luontohyvinvoinnin mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla ammattilaisten hyvinvoinnin sekä asiakas- ja potilastyön tukena. LuontoHyväKS-hanketta toteuttaa KEHO-verkoston jäsen Koske ry.

Selvityksessä tarkastellaan tutkimusnäyttöä luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista sekä kirkastetaan luontohyvinvoinnin käsitettä. Sote-yksiköihin vietyjen kokeilujen ja ammattilaisille järjestettyjen työpajojen avulla on madallettu kynnystä luontohyvinvointimenetelmien kokeiluun ja innostettu huomaamaan toimia, joilla luonnon hyvinvointivaikutuksia voi saada työpäivän aikana.

Useilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on intoa ja halua käyttää luontoon liittyvää
osaamistaan osana työtään tai mahdollistaa asiakkaiden ja potilaiden osaamisen hyödyntäminen. Tätä osaamispääomaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voisivat hyödyntää työssään, jos siinä on tarpeeksi huokoisuutta ja mahdollisuuksia tuunata omaa työtä

Tutustu hankkeen julkaisemaan Matkalla kohti luontohyvinvoiaa Suomea -julkaisuun (pdf)