Keväällä 2021 toteutettavaan valtakunnalliseen käyttökokemustutkimukseen etsitään opettajia, erityisopettajia ja muita nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, jotka ovat halukkaita kokeilemaan hyvinvointitaitoja edistävää Nuorten Kompassi plus -verkko-ohjelmaa nuorten kanssa sekä antamaan palautetta ohjelman käyttömahdollisuuksista.

Tutkimuksen aikana nuori käyttää viiden viikon ajan hyvinvointitaitoja edistävää interaktiivista Nuorten Kompassi plus -verkko-ohjelmaa (arvioitu ohjelman viikoittainen käyttöaika ½-1 tuntia). Ohjelma soveltuu käytettäväksi sekä ryhmässä että itsenäisesti sekä näiden sekamuotona.

Nuorten ja heidän huoltajiensa tutkimusluvat kerätään nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kautta ennen käyttökokemustutkimusta. Suostumusten keräämisen jälkeen ammattilaiset voivat aloittaa Nuorten Kompassi plus -ohjelman käyttöä nuorten kanssa omien aikataulujensa mukaisesti. Tutkimukseen osallistuneet ja palautetta antaneet ammattilaiset ja nuoret saavat pienen palkinnon kiitokseksi vaivannäöstään.

Ilmoittaudu mukaan keväällä 2021 toteutettavaan käyttökokemustutkimukseen viimeistään 15.2.2021 tästä linkistä:  https://webropol.com/s/nk-kiinnostus21

 

Nuorten Kompassi plus -verkko-ohjelma pohjautuu hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT). Se auttaa nuoria tiedostamaan ja hyväksymään omat mielenliikkeensä sekä löytämään itselle tärkeät asiat elämässä rohkaistuen niiden toteuttamiseen. Lisäksi sen tavoitteena on nostaa nuorten pohdittavaksi omaan hyvinvointiinsa liittyviä asioita ja ihmissuhteiden laatua. Kompassin avulla voi löytää yhteisöllisyyttä ja kaverisuhteita tukevia taitoja kuten itsemyötätuntoa, empatiaa ja psykologista joustavuutta.

 

Lisätietoja Nuorten Kompassi plus -tutkimushankkeesta: www.jyu.fi/nuortenkompassiplus

Tutustu Nuorten Kompassi plus -ohjelmaan: https://www.youtube.com/watch?v=Ew5s-IzNUxM

 

Lisätietoja kevään 2021 käytettävyystutkimukseen liittyen antavat: 

Aila Naalisvaara, projektisihteeri, aila.j.naalisvaara@jyu.fi  p. 040 702 2082

Anne Puolakanaho, projektitutkija, anne.puolakanaho@jyu.fi  p. 040 805 5125

Noona Kiuru, tutkimusjohtaja, noona.h.kiuru@jyu.fi p. 040 805 47