Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän KEHO ja Haukkalan säätiö ovat julkaisseet kolme raporttia yhteistyöstä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lukionuorten uupumuksen ehkäisemiseksi kehitettiin työpajasarja lukioiden ryhmäohjaajille, Jyväskylään muuttaneiden nuorten kotoutumiseksi kehitettiin uutta ryhmätoimintaa, ja yhteisen ymmärryksen luomista nuorten ja vanhempien välille erityisesti digitaalisen harrastamisen osalta pohdittiin korona-aikaan soveltuvan verkkokeskustelun keinoin.

Valmistuneiden raporttien toivotaan virittävän ja kannustavan yhteistyöhön nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Niissä kuvataan useiden eri toimijatahojen yhdessä vuoden 2020 aikana kehittämiä ja toteuttamia aloitteita nuorten keskeisten hyvinvointipulmien ratkaisuiksi.

Uusi monialainen yhteistyö käynnistyi Sitran kutsuessa syksyllä 2019 suomalaisia kaupunkiseutuja pilotoimaan hyvinvointiekosysteemejä ja etsimään keinoja nuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden pulmiin.

Pulmia tuotiin ensin esiin avoimessa Otakantaa-sivuston keskustelussa. Ratkaisuja niihin ideoitiin Jyväskylän Veturitalleilla järjestetyssä yhteiskehittämispäivässä, johon osallistui yli 50 ammattilaista eri sektoreilta sekä vanhempia ja nuoria.

– Osana Sitra-yhteistyötä lupasimme kehitettäville konkreettisille ratkaisuille 3000 euron suuruisen käynnistämisrahan. kertoo yhteistyötä koordinoinut KEHOn verkostopäällikkö ja Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri Päivi Fadjukoff.

Koronarajoitusten astuttua voimaan yhdessä ideoituja toimia jouduttiin sekä siirtämään että sovittamaan muuttuneisiin olosuhteisiin. Hankkeen tueksi palkattiin ensin työharjoitteluun ja sen jälkeen tuntityöhön Jyväskylän yliopiston terveystieteiden maisteriohjelmasta valmistunut Hanna Paasio, joka on siis koonnut nyt julkistetut raportit.

– Nyt julkaistuissa raporteissa tiivistyy keskisuomalaisen monialaisen osaajajoukon yhteinen viesti siitä, että hyvinvoinnin pulmia voidaan ja pitääkin lähteä ratkomaan yhdessä pienin askelin, summaa Fadjukoff. – Keneltäkään ei vaadita mahdottomia. Yhdessä tekeminen avaa uusia näkökulmia ja jokainen saa myös tukea omalle työlleen.

Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO on 16 organisaation yhteistyöverkosto. Sen puitteissa toimiva lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin teemaryhmä toimi myös tässä kuvatun työn moottorina.

 

 

Lisätietoja:
Hanna Paasio
hanna.paasio@hotmail.com
050 5677872

Päivi Fadjukoff
paivi.fadjukoff@jyu.fi
050 5181410