Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -työpajasarja tarjoaa tuoretta tutkimustietoa ja innostaa pohtimaan yhdessä sen hyödyntämistä tulevilla hyvinvointialueilla. Ensimmäiset sosiaalityön valtion tutkimusrahoitushankkeet päättyvät vuoden lopussa. Syksyn 2022 aikana tutkimushankkeiden tuloksista saadaan tuoretta tietoa hyödynnettäväksi hyvinvointialueellamme. Millaisia uusia avauksia on tehty taloussosiaalityön ja maahanmuuttajatyön kentillä? Miten voimavaralähtöinen työote on otettu osaksi työn arkea? Millaisia yhteisöllisiä luontolähtöisiä menetelmiä on otettu käyttöön?

Työpajasarjassa perehdytään yhdessä Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus (AIKUMETOD) -tutkimushankkeen tuloksiin, käytännön työn tueksi kehitettyihin työmenetelmiin sekä pohditaan niiden hyödyntämistä tulevilla hyvinvointialueilla. Työpajoissa syntynyttä materiaalia hyödynnetään myös tutkimustulosten viimeistelyssä.

Työpajasarjojen järjestämisestä vastaavat hankkeen osatoteuttajat sosiaalialan osaamiskeskukset Koske ja SONet BOTNIA. Tutkimushankkeen toteuttaa Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Työpajasarjat ovat nyt katsottavissa verkossa.

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -työpajasarja

Tulevat tilaisuudet

  • 29.11. klo 13–16 Maahanmuuttajatyön verkostomenetelmät
  • 13.12. klo 14–16 Päätösseminaari

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuksiin tästä linkistä.

Menneiden tilaisuuksien tallenteet

Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä -työpajasarjan aloitusseminaari 30.8.2022

Taloussosiaalityön työpaja 22.9.2022

Voimavaralähtöinen asiakastyö 11.10.2022

Yhteisölliset luontolähtöiset asiakastyön menetelmät 3.11.2022