Päättyvä vuosi 2020 jää historiaan koronapandemian vuotena. Kun COVID-19-pandemia on levinnyt ympäri maailman, keskiöön on noussut sairauden ennaltaehkäisy. Pandemia on vaikuttanut meidän jokaisen elämään. Samalla se on osoittanut, että sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin ylläpitoon tarvitaan meitä jokaista; se ei onnistu ilman monialaista lähestymistapaa, joka ulottuu yhteiskunnan tasolta yrityksiin, yhteisöihin ja yksilöön. Hoitohenkilöstö on ollut kovilla, mutta vaikka hoitoketju olisi kuinka tehokas ja toimiva, sillä voidaan ainoastaan auttaa jo sairastuneita.

Keski-Suomen monialaiselle hyvinvointityölle on nyt vahva ja ajankohtainen tilaus

Olemme jo ennen pandemiavuotta nostaneet keskisuomalaiseksi yhteiseksi vahvuudeksemme monialaisen työn terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tästä näkökulmasta onkin tänä vuonna tapahtunut paljon myös lupaavaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa edistystä. Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHOn toiminta on jatkunut koko vuoden aktiivisena. Olemme vastanneet Sitran 100 päivän hyvinvointihaasteeseen kokoamalla ratkaisuja nuorten hyvinvointipulmiin, päässeet mukaan kansallisiin verkostoihin, kuten uuteen HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmään, osallistuneet ja viestineet useista erilaisista hyvinvoinnin teemoista. Moni KEHO-toimija on aktiivisesti etsinyt ja löytänyt hyvinvointia tukevia pandemia-ajan toimintamalleja. Verkostoviestintä on täydentynyt keskisuomalaista hyvinvointia käsittelevällä videosarjalla, hyvinvoinnin asiantuntijavideoilla sekä KEHOn omalla LinkedIn-kanavalla, jolla hyvinvoinnin osaajat viestivät muun muassa ajankohtaisista tapahtumista. Liity mukaan!

Webinaarimuodossa järjestetyt KEHOn verkostopäivät ovat vetäneet ennätysosallistujamääriä

Webinaarimuotoon siirretyt tapahtumat ovat mahdollistaneet entistä laajemman alueellisen osallistumisen sekä helpomman mukaanpääsyn myös kansainväliseen keskusteluun.

Kuva 1 Toukokuun KEHO-verkostopäivä järjestettiin kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteet kehittyvät Keski-Suomessa

Koronatoimien ohella on viety eteenpäin kansallista sote-uudistusta, jonka keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen ja samanaikaisesti yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden turvaaminen sekä kustannusten hillitseminen. Tämä vaativa yhtälö mahdollistuu vain rakentamalla uudistus johdonmukaisesti tukemaan myös hyvinvoinnin ylläpitoa, palvelutarpeiden varhaista tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Keski-Suomen sote-uudistus ”Monesta hyvästä yhdeksi parhaista” on käynnistynyt vauhdikkaasti ja laajasti eri toimijatahoja osallistaen.

Suomen uusin ja upein Sairaala Nova on saatu valmiiksi, vihkiäistilaisuus järjestettiin virtuaalitilaisuutena joulukuussa, ja se avaa ovensa tammikuussa 2021. Sairaala Nova tuo keskisuomalaisille paitsi parhaat ja moderneimmat lääketieteen teknologiat ja laitteistot, myös ihmisläheisen kokonaishyvinvoinnin edistämisen näkökulman, joka huomioi myös luonnon, taiteen ja liikunnan hyvinvointivaikutukset. Potilashuoneet mahdollistavat mm. läheisen yöpymisen sairastuneen kanssa.

Kukkulalle uuden sairaalan viereen ja sairaalalta vapautuviin tiloihin on rakentumassa kokonainen hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja hyvän asumisen kaupunginosa, jonka ytimeen suunnittelemme hyvinvoinnin talo Casa Salutista.

 

Kukkulan alue kuvattuna ylhäältä.
Kuva 2 Hyvinvoinnin talo Casa Salutis sijoittuu Kukkulalle sairaala Novan viereen.

Visio monialaisesta ja monitoimijaisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyöalustasta, joka tuo yhteen eri alojen osaamisen, jo valmiit asiantuntijat ja myös opiskelijat työharjoittelun ja käytännön oppimisen kautta, on innostanut toimijoita laajasti. Se ei rajoitu vain nykyiseen sote-alaan, vaan tuo tunnustetuksi osaksi hyvinvointityötä myös muita tutkitusti vaikuttavia keinoja kuten liikuntainterventiot. Viimeksi mainittua tukee vahva yhteistyö Hippokselle kehittyvän liikuntalähtöisen keskittymän hhubin kanssa. Casa Salutiksesta kuulet tältä videolta, ja sen etenemisestä kerromme myös vuonna 2021 KEHOn kanavilla!

Hyvinvointityö jatkuu

Rokotteen keskeinen merkitys on noussut vuoden 2020 yhdeksi tärkeimmäksi puheenaiheeksi. Se on tuonut mieleeni lausahduksen ”Olemme mieluummin rokote kuin antibiootti”, jolla Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen konkretisoi keskisuomalaisen hyvinvointiosaamisen painopistettä kesällä 2018 silloiselle perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle. Koronarokotetta odotellessa on tärkeä muistaa, että yksin ei sekään turvaa hyvinvointiamme, vaan pääsemme yhdessä parhaimpaan tulokseen huomioimalla ihmiselämän koko kokonaisuuden ja etsimällä keinoja, joilla minimoimme uusien fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten riskitekijöiden syntymistä.

Onnittelen koko KEHO-yhteisöä tänä vuonna tehdystä hienosta työstä ja erityisesti siitä vahvasta innostuksen ja yhdessä tekemisen ilmapiiristä, jolla on lähdetty vastaamaan uusiin haasteisiin. Tämä yhteistyö tulee kantamaan pitkälle!

Päivi Fadjukoff

Päivi Fadjukoff
FT, dosentti, Senior Advisor
Jyväskylän yliopisto
Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän päällikkö